Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István: +36 30 613 0051

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Emelt szintű Idősek Otthona Közvetítés
Berecz István +36306130051 E-mail: istvan.berecz@carehomenet.com
lepicol 2

Zagyvaparti Idősek Otthona Újszász

Önkormányzati otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

150 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Az ország egész területéről fogadjuk az idős embereket.
A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.
150 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Az otthon Újszász város szélén, lakott területen, személyautóval, helyi járatú autóbusszal jól megközelíthető helyen található. Zöldövezeti, parkosított környezetben, erdő szélén, Zagyva folyó partján helyezkedik el intézményünk. Háziállat otthonunkban nem tartható. Ellátási területe Magyarország egészére kiterjed.
Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése. Bekerülés lehetősége a jogszabályokban foglaltak szerint.
Helyszín
Jász-Nagykun-Szolnok megye,Újszász
Elhelyezés / férőhely
2 - 5 ágyas szobákban.
Étkezés / ellátás
- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend
Általános
150 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Az ország egész területéről fogadjuk az idős embereket.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Nyitrainé Kiss Katalin
A gondozást, ápolást 4 gondozási egységen végezzük. A kastély épületében I-II. osztályon 100 főt gondozunk összesen 29 szobában. A szobáink 2-6 ágyasak.
A kastély épület emeletén 108 m2-es társalgó áll a lakók rendelkezésére, mely helyet ad a foglalkoztatásnak és számos rendezvénynek. Az I. Osztályon társalgó, a II. Osztályon elkülönített folyosórész szolgál TV nézésre, beszélgetésre.
A II. Osztályon található a központi étterem, mely társalgó hiányában foglalkoztató helyiség funkcióját is betölti.
Az intézmény 2. számú épülete a III-IV. Osztály, ahol 100 fő gondozására nyílik lehetőség, 2 illetve 4 ágyas szobákban, összesen 33 szobában. Valamennyi szobában beépített szekrények és hideg- meleg vizes kézmosó szolgálja lakóink kényelmét. A szobák minden osztályon alapbútorzattal rendelkeznek, ezért csak indokolt esetben az intézmény igazgatójának engedélyével van lehetőség nagyobb bútorok elhelyezésére. A III. Osztályon 45 m2-es társalgó áll a lakók rendelkezésére, ahol a Tv nézés, foglalkoztatás és számos rendezvény lebonyolítása zajlik.
A III. Osztályon továbbá 40 m2-es étterem található, ahol azok a lakók étkeznek, akik mozgásukban korlátozottak és a központi ebédlőbe átjárni nem tudnak. A IV. Osztályon elkülönített folyosórészen és a III. Osztály éttermében van lehetőség a lakóknak az étkezésre. A IV. Osztályon társalgó hiányában az elkülönített folyosórészen történik a foglalkoztatás és a Tv nézés, beszélgetés. Az I. illetve a III. Osztályon található éttermünk reprezentatív, kulturált étkezést biztosít lakóink számára. Lehetőség van az I., II., III., IV. Osztályokon házaspárok elhelyezésére. Minden osztályon van nővér szoba, orvosi szoba (orvosi rendelő). Az intézményben lévő vizesblokk szám szerinti megoszlása: 8 fürdőszoba /15 tusoló/, 22 WC.
 • 62 szoba (12-37 nm)
 • 2-5 ágyas szobák
 • szobák felszereltsége: szekrény, asztal, bútor, szőnyeg (egyes szobákban), televízió (egyes szobákban)
 • fürdőszoba (szintenként, nemenként)
 • teakonyha (szintenként)
 • telefon (szintenként)
 • I.épületben nővérhívó rendszer
Saját bútor bevitele engedélyezett, megbeszélés alapján.
Az otthon teljeskörű ellátást biztosít, mely tartalmazza:
Étkezést
Az otthon napi háromszori étkezést biztosít (- normál étrend szükség szerint speciális (pl. epekímélő, cukros, stb.), egy fő étkezés főtt étel, az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kultúrált körülmények között. Az Intézmény 400 adagos főzőkonyhával rendelkezik
Egészségügyi ellátást
 • Az intézmény biztosítja a rendszeres orvosi felügyeletet,
 • Szükség szerint a szakorvosi ellátást, emellett folyamatosak a preventív jellegű szűrővizsgálatok,
 • Gondoskodik a napi 24 órás, orvosi útmutatás alapján végzett, vezetői ápolói irányítás mellett szakápolói felügyeletről.
Ruházattal és textíliával való ellátást
Az intézményben élők többsége saját ruházattal rendelkezik. Akinek nincs megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházata, az otthon - a teljes körű ellátás keretében- kiegészíti azt.
A lakók ruházatának, textíliájának mosását, vasalását, javítását
A saját és az intézmény által kiadott ruhát és fehérneműt a mosás, vasalás, illetve esetleges javítás után mindig ugyanaz a személy kapja vissza használatra. Ezt a monogram és osztály diszkrét megjelöléssel biztosítjuk.
mentálhigiénés ellátást,vallásgyakorlást, foglalkoztatást.
Mentálhigiénés ellátást
Intézményünkben gondoskodunk az ellátást igénybe vevő személyek mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítjuk:
 • A személyre szabott bánásmódot
 • A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést
 • A szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
 • Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
 • A gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztését
 • A hitélet gyakorlásának feltételeit
 • Segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését
Vallásgyakorlás
A lakók hitéletének gyakorlásában a katolikus esperes és a református lelkész nyújt segítséget.
Foglalkoztatást
Intézményünkben igyekszünk mindent megtenni az ellátottak testi- lelki aktivitása fenntartásának megőrzésének érdekében. Az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével a gondozás során valósítjuk meg tervezett programjainkat, melyek körébe az alábbi tevékenységek tartoznak: Az aktivitást segítő fizikai tevékenység keretében sétákat teszünk az intézményt körülvevő zöld övezetben. Aktivitást segíti az intézményen belüli ház körüli munkába való bevonás. Az otthon ellátottainak életét változatossá és színessé teszik a szórakoztató és kulturális tevékenységek.
Ehhez különféle társasjátékok, sakk, malom, dominó, kártya, kisebb sporteszközök, televíziók, videómagnók, cd-s- magnós- rádiók állnak rendelkezésre. Igény szerint tervezünk autóbuszos kirándulásokat az ország nevezetesebb tájaira. Ellátottaink részt vehetnek kiscsoportos, nagycsoportos foglalkozásokon, közös beszélgetéseken. Minden ellátott részére hozzáférhető a könyvtár, mely hetente két alkalommal tart nyitva. Szervezünk felolvasásokat, közös zenehallgatást.
Szolgáltatások:
 • 24 órás nővérszolgálat
 • intézményi orvos
 • pszichiáter
 • gyógytorna
 • fogszakorvos
 • alapgyógyszerek
 • egyéni főzési lehetőség
 • könyvtár
 • bevásárlás
 • dohányzóhelyiség

Szolgáltatások (térítéssel):

 • fodrász
 • manikűr
 • pedikűr
 • büfé
 • szórakozási lehetőség (színház, mozi, kirándulás)

Szabadidő:

 • kézimunka
 • hitélet gyakorlása
 • kirándulások
 • könyvtár
Az 1993. évi III. törvény módosítása kimondja:
 • Az a nyugdíjkorhatárt betöltött személy kérheti a felvételét, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, és akinek ellátása folyamatos gyógyintézeti kezelést nem igényel.
 • Kivételes méltányosságból az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmaga ellátásáról gondoskodni.
 • Az idősek otthonában kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körében középsúlyos, vagy súlyos kórképet állapít meg.
 1. Az intézménybe történő felvétel, az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik. A formanyomtatványt a szociális intézmény igazgatójánál kell benyújtani. A kérelem formanyomtatványát az intézményünkből tudja beszerezni, vagy a www.ujszasz.hu honlapról tud letölteni.
 1. Ezúton kérjük Önöket, hogy a kérelem formanyomtatványának minden pontját legyenek szívesek kitölteni. 2008. január 1-től csak olyan kérelmeket áll módunkban elfogadni, melyek pontosan ki vannak töltve és az alábbiakban felsorolt dokumentumok másolatai mellékelve vannak.
A kérelemhez csatolni szükséges:
 • nyugdíjról, életjáradékról, családi pótlékról, fogyatékossági támogatásról utolsó szelvényt, vagy számlakivonatot
 • személyi igazolvány másolatát
 • egyedül élésről igazolás (hozzátartozó halotti anyakönyvi kivonatát)
 • rokkantsági, illetve munkaképesség csökkenéséről határozatot (OOSZI)
 • fogyatékossági támogatás megállapításáról határozatot (szakvéleményt)
 • kiemelt családi pótlék megállapításáról határozatot
 • ajándékozási-, tartási-, öröklési szerződésről másolatot
 • végrendelet másolatát
 • gondnok kirendelő határozatot
 • ha rendelkezésre állnak: leletek, szakvélemények, zárójelentések másolatát
 • Az intézmény igazgatója a kérelmet nyilvántartásba veszi.
 • Az intézmény igazgatója által kijelölt személy elvégzi az előgondozást (meglátogatja a kérelmezőt a tartózkodási helyén).
Előgondozás alkalmával: tájékozódnak az ellátást igénylő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Tájékoztatást adunk: az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, térítési díj összegéről.
Továbbá-e látogatás alkalmával a mentálhigiénés csoport tagjai segítségével kitöltenek egy formanyomtatványt, mely a gondozási szükséglet megállapításához szükséges. Ennek alapján az ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szakértői Intézet) szakvéleményt készít, mely szükséges az ellátás igénybevételéhez. Fontos, hogy tudják: 2008. január 1-től csak és kizárólag az vehető fel, aki rendelkezik a fent említett szakvéleménnyel (ezt a határozatot az Időskorúak Szociális Otthona kéri meg a település szerint illetékes szervtől).
Arról, hogy pontosan milyen dokumentum szükséges az előgondozó személy ad felvilágosítást látogatása alkalmával.
A fentiek figyelembevételével rendkívül fontos, a szükséges dokumentumok, orvosi igazolások hiánytalan pótlása.
 1. Férőhely üresedése esetén a nyilvántartásba vett várakozó értesítés útján (behívólevél postázása után) behívásra kerül.

 2. Beköltözéskor az ellátást igénybe vevővel az intézmény igazgatója "Megállapodást" köt, melyről az előgondozás során kapnak felvilágosítást.

Tudjuk és átérezzük, hogy bizonyos esetekben az elhelyezés valóban sürgős mind a leendő lakónk és a család részéről. A határozat megérkeztéig azonban sajnálatos módon nem áll módunkban gondozottat fogadni. Ezért is rendkívül fontos, a kérelem mielőbbi beadása, különös tekintettel az adatok pontosságára, hiszen a pontatlanul, vagy hiányosan kitöltött papírok, újabb napokkal hosszabbíthatják a várakozást. Mindez a változás számos új adatszolgáltatást eredményez, melynél ezúton is kérjük az Önök maximális segítségét.
Az otthonba költözéshez az alábbi érvényes okmányok szükségesek
 • Személyazonosító igazolvány
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Személyi számot igazoló okirat
 • Társadalombiztosítási igazolvány /TAJ kártya/ a választott orvos rovat kitöltésével
 • Legutolsó havi nyugdíjszelvény
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Családi állapotot igazoló okirat:
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • elvált állapotot igazoló okirat
 • Amennyiben rendelkezik vele: Végrendelet
 • adóigazolvány
 • közgyógyellátási igazolvány
 • hadirokkant igazolvány
 • Föld haszonbérleti szerződés
 • Még folyamatban lévő hivatalos ügyeinek iratai
 • Ajándékozási, tartási, stb. szerződések
 • Ingatlan tulajdont igazoló tulajdoni lap
 • Meghatalmazás, ha ügyeit rokonai intézik
 • Gondnok kirendelő határozat
 • Rokkantsági felülvizsgálattal kapcsolatos iratok
 • Rokkantsági megállapításával kapcsolatos iratok
 • Bármilyen okból járadék megállapítására utaló okirat
 • Egészségügyi dokumentáció:
 • kórházi zárójelentések
 • kontroll vizsgálat időpontjára utaló irat
 • gondozási könyvek (syncumar szedés, magas vérnyomás stb.)
 • jelenleg szedett gyógyszerek listája és napi adagja
Minden ellátást igénybe vevő személy erkölcsi kötelessége olyan magatartást tanúsítani, hogy az intézményben az együttélés békés, családias legyen.
Étkezések rendje:
 • reggeli 8-830 óra
 • ebéd 12-13 óra
 • vacsora 17-18 óra
Látogatási idő: 9-19 óráig.
Az intézménybe behozható tárgyak köre:
 • Korlátozás nélkül behozható tárgyak köre:
 • Személyes ruházat
 • Tisztálkodási szerek
 • Személyes használati tárgyak.
 • Szükség szerint behozható tárgyak köre:
 • Kerekes szék
 • Szobai WC.
 • Intézményvezetővel egyeztetve:
 • Bútor
 • Kerékpár
 • TV
Hűtőszekrény (külön havi térítési díj ellenében, 400 Ft/hűtő/hó).
Egyéb fontosnak tartott szabályok:
Értékmegőrzést vállalunk.
Kapcsolattartás a hozzátartozókkal, ismerősökkel.
Intézményi ellátás megszűnésének szabályai:
Hatályos jogszabályok szerint.
Panaszjog
Intézményvezető, érdekképviseleti fórum (évente intézményünkben újraválasztjuk), ellátott-jogi képviselő, fenntartó szerv.
Az intézményben ellátottakról az alábbi adatokat kell nyilvántartani:
 • Személyi azonosító adatok
 • Tartásra kötelezett személyazonosító adatai
 • Közeli hozzátartozó neve, címe, elérhetősége
 • Rendszeres jövedelem, ingó, ingatlan vagyon
 • Egészségügyi adatok
 • Nyilatkozattételek.
Az Orczy család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza.
Orczy István 20 évig volt jász-kun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a nádortól Újszász-pusztát domícióba kapta.
A család eddig kisnemesi származású volt, de Orczy István felesége és gyermekei bárói rangot kaptak 1736-ban. Bár a család tulajdonában volt Újszász-puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orczy György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül.
Az egy emeletes kastélyt elölről is és hátulról is 6 db, hosszában vájatolt, dór oszloppal alátámasztott terasz díszíti. Az épülethez tartozó 65 holdnyi erdőt (az egykori kastély angol-kertjét - 1991-ben parkerdő) 1890-ben csatolták Újszászhoz. 1936-ban a kastélyt az Orczy család élvezeti jogon lakta.
A II. világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 1944 őszén a kastélyt bombatámadás érte, azonban az épületben mégsem esett kár.
A front elvonulása után tehát épségben megmaradt a kastély, amely áldozatul esett a környék lakosai fosztogatásának. Az épület az államosítás után teljesen használhatatlanná vált. Ekkor már az Egészségügyi Minisztérium tulajdonát képezte. Az újjáépítést még 1956-ban megkezdték, azonban az október végi forradalmi események félbeszakították. Az újjáépítés folytatására csak 1959-ben került sor.Intézményünk 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit, mint szociális otthon. Ezen a napon fogadta intézményünk az első lakókat.
Az intézet beindítása nehéz körülmények között történt. Elektromos áramszolgáltatást csak novembertől kaptunk. A munkamódszerek kialakulatlanok, a dolgozók többsége szakképzetlen volt. Kis létszámú munkacsoport látta el a feladatot. Tapasztalat hiányában kezdetleges módszerekkel és eszközökkel dolgoztak. Lovas kocsival történt az élelmiszerek beszerzése. A betegszállítást is ezzel oldották meg.
1960-ban, a működés kezdetekor a dolgozói létszám 20 fő volt.
A fejlődésre való törekvést igazolja, hogy 1964-ben már újabb 100 férőhely átadására nyílt lehetőség.
1980-ban újabb 37 férőhelyes gondozási egységet alakítottunk ki. Még ebben az évben átadták az akkori elvárásoknak megfelelő 400 adagos konyhaüzemet. Az intézetben a legnagyobb ágylétszám 267 férőhely volt.
Az idő múlásával a szakmai elvárások mércéje egyre magasabbra került. Az intézet folyamatosan képeztette dolgozóit. A társadalmi átalakulás következtében a gondozottak összetétele is megváltozott. Már nemcsak a betegeket, fogyatékosokat kell ápolnunk, hanem a szociálisan rászorultakat, káros szenvedélyekkel küzdőket is.
Jelenleg intézményünk befogadóképessége: 200

Részleteit

Település Újszász
Utca / házszám Akácfa u 90
Telefonszám +3656366533
Telefonszám ---
E-Mail idosek@pr.hu
szocigazgato@pr.hu
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István: +36 30 613 0051

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

+36306130051

istvan.berecz@carehomenet.com