Az Idősekoldala szakportál szolgáltatásainak bemutatása.

 Szolgáltatásaink:  

I. Konzultáció

Előzetes konzultáció idősellátás szektor, szakmai tapasztalatok, piaci környezet, jogszabályok.

 I/B. Konzultáció

Tanácsadás az épületek és helyiségek, berendezések kialakításához költség-hatékonyság figyelembevételével és szakmai tapasztalatok alapján, továbbá a jogszabályi előírások alapján, az engedélyeztetési eljárás zökkenőmentes lefolytatásához.

II. Szervezeti struktúra felépítés

Javaslatot adunk projekt szerinti férőhelyre, bentlakásos idősellátáshoz szükséges szakmai humánerőforrás szükségletre.

II./B Engedélyeztetés, projekt végig kísérése az intézmény megnyitásáig

Szakmai tanácsadás az engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok elkészítéséhez, tanácsadás alkalmazottak kiválasztásához.

III. Engedélyeztetési eljárás

Engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok (pl: szakmai program, SZMSZ, ápolási dokumentumok, ápolási protokollok, ápolási szerződések, stb.) elkészítése, akadálymentesítési eljárás, hatósági engedélyek beszerzése, Megbízás alapján képviseljük a beruházót a hatóságoknál az engedélyeztetési eljárás során. Részletes lista a lap alján.

IV. Szolgáltatások

Szolgáltatási csomagok összeállítása, eszköz szükséglet összeállítása a minőségi ellátásért és a törvényi megfelelőségért.

V. Szakmai munka

Az intézmény komplett szakmai munkájának összeállítása, elindítása, folyamatos ellenőrzése

V. HR

Megbízás alapján közreműködés az intézmény működtetéséhez szükséges management és szakmai személyzet kiválasztásában

VI. Üzleti tervezés

Üzleti terv készítés

 

Piaci környezeti- ágazati elemzés

 

A projekt bemutatása

 

Működési, szolgáltatási terv

 

Pénzügyi terv

VII. Monitoring szolgáltatás, ellenőrzés felkészítés.

Szolgáltatásunk folyamatos szakszerű és objektív rálátást biztosít a beruházónak az intézmény működésére. A hatályos jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően, folyamatosan áttekintjük a dokumentációt, szabályzatokat, Naprakészen tartjuk az ellenőrző és felügyeleti szervek részére.

VIII. Előértékesítés

A www.carehomenet.com nemzetközi és www.idosekoldala.hu weboldalakon megjelenési felület biztosítása a marketing anyagok részére, potenciális ügyfelek becsatornázására már az előértékesítés során lehetőség nyílik.

IX. Értékesítés

Az intézmény nyitásától, az életciklus alatt szakmai segítségnyújtás a folyamatos feltöltés és maximális kihasználtság elérésének érdekében.

Amiben még segíteni tudunk partnereinkkel

 

X. Ingatlanok és Kivitelezés

Modern, a mai kor igényeinek tökéletesen megfelelő intézményt építhet segítségünkkel. Meglévő ingatlanokat alakíthat át a professzionális idősellátás megvalósításához, így akár két évvel gyorsabban megtérülhet a befektetése. Pozitív pénzügyi mérleggel rendelkező, működő idősek otthonát vásárolhat rajtunk keresztül.

XI. Ingyenes szűrővizsgálatok

Az ország teljes területén elérhető a közvetítésünkkel.

XII. Informatikai rendszer

Nyilvántartó informatikai-rendszer, mely egyszerűsíti a dokumentációt, megfelel a törvényi előírásoknak és segíti a tulajdonos, fenntartó tisztán látását.

Idősek otthona működését szabályzó alapvető jogszabályok

 • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
 • 1993 évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 369/2013. (X. 24.) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • 29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Alapvető szabályzatok, intézményi dokumentációk

A következő dokumentumokat és iratokat szakértői, tanácsadási munkánk során elkészítjük.

 • Alapító Okirat
 • Működési Engedély
 • Tanúsítvány (369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3 sz mellékletében foglalt adattartalommal)
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Szakmai Program mellékletekkel (megállapodás szolgáltatásonként, térítési díj dokumentációja)
 • Házirend (szociális intézmény esetében)
 • Munkaköri leírás
 • Továbbképzési terv (9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 15. §)
 • Munka- és védőruha juttatás szabályozása (1/2000. (I. 7.) SzCsM 6. § (11) bekezdés)
 • Korlátozó intézkedés eljárásrendje (1/2000. (I. 7.) SzCsM 101/A. § (2) bekezdés)

Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok

 1. iratkezelési szabályzat
 2. érdekképviseleti fórum működésének szabályzata

Gazdasági szabályzatok

 • 1. számviteli szabályzat
 • 2. pénzkezelési szabályzat
 • 3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat
 • 4. vagyonvédelmi szabályzat

Műszaki ellátási szabályzatok

 • 1. munkavédelmi szabályzat
 • 2. tűzvédelmi szabályzat
 • 3. gépjármű használati szabályzat

A leggyakrabban használt dokumentációk

Szakmai program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Munkaszerződés, munkaköri leírás

Házirend

Idősellátási szakmai protokollok

Ápolási, gondozási tervek

Megállapodás-tervezet

Térítési díj megállapítása

Érdekképviseleti Fórum Szabályzat

Korlátozó intézkedés

Intézményi akkreditáció

Intézményi működés, szakmai tevékenység publikációja

 

További kérdései esetén, szívesen állok rendelkezésére.

Bízom benne, hogy kiválóan tudunk együtt dolgozni és szakértelmünk hozzájárul a projektjének sikerességéhez.

 

Tisztelettel:

Berecz István

+36306130051

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.