ÁSZF
A weboldal (továbbiakban: Weboldal):
Jelen nyilatkozat a Weboldal, annak Üzemeltetője / Account Manager-e, valamint a weboldalt használók közti jogokat, kötelezettségeket, szabályokat tartalmazza.
Üzemeltető:
A Weboldal üzemeltetője: Idősek Oldalán Alapítvány
Cím: 2131 Göd, Fácán u. 14.
Adószám: 18652774-2-13
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Továbbiakban: Üzemeltető
A Weboldal hirdetési felületeivel kapcsolatos tevékenységeit kezeli:
Idősek Otthona Közvetítő Iroda Kft.
Székhely: 2131 Göd Fácán u. 14.
Adószám: 22925956-2-13
Ügyvezető: Nádasi Jenő
Telefonszám: +36 20 436 1112
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Továbbiakban: Account Manager
A Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó):
Felhasználónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akik a Weboldalon keresztül információhoz jut, vagy adatokat, tényeket közöl, kommentál.
A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető / Account Manager nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak.
A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit, tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja.
A Felhasználó köteles tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől, köteles tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat, köteles tiszteletben tartani a Weboldalakon található cikkek szerzői jogait.
Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen tartózkodni kéretlen levelek (spam) küldésétől, tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat, köteles tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető / Account Manager érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától, a Weboldal tartalmának az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélküli, üzleti célú felhasználásától, lemásolásától.
A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti, a Weboldal Üzemeltetőjének írásos hozzájárulása nélkül köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a szerkesztő felvilágosítást ad.
A Weboldalra feltöltött intézmények adatait a Weboldal Üzemeltetője a legjobb tudása szerint igyekszik naprakész állapotban tartani. A feltöltött információk tartalmáért, hitelességéért a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e nem vállal felelősséget.
Az adott intézmény a Weboldal Üzemeltetőjéhez intézett írásos megkeresése útján a Weboldalon az intézményről szereplő adatokat díjmentesen módosíttathatja, illetve a Weboldalról díjmentesen, véglegesen töröltetheti.
A Felhasználók a Weboldal megnyitásával, bármilyen típusú használatával automatikusan elfogadják a weboldal Nyilatkozatát (ÁSZF –ét).
Adatvédelem:
A Weboldal Üzemeltetője mindent megtesz azért, hogy megóvja a Weblapot és Felhasználóit a birtokukban lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől. Ilyen észlelés esetén a Weboldal Üzemeltetője a hiba mielőbbi kijavítását kezdeményezi, azonban az ebből fakadó bárminemű kárért, sérelemért, ebből szerzett üzleti előnyért vagy hátrányért a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e semmilyen felelősséggel nem tartoznak.
A Weboldalon lehetősége van a Felhasználónak telefonon vagy e-mail útján a weboldal Üzemeltetőjétől általános tanácsot, felvilágosítást kérni a Weboldal által érintett témakörökben. A tanácsadás az Üzemeltető részéről a Weboldal üzemeltetése, szerkesztése, anyag és információ gyűjtése során felhalmozott tudás átadását jelenti. Az Üzemeltető a kérdéseket legjobb tudása szerint igyekszik telefonon vagy e-mailben megválaszolni, de az elhangzottakért, leírtakért felelősséget nem vállal, a tévedés jogát fenntartja. Az átadott információért a Weboldal Üzemeltetője ellenértéket kérhet.
Felhasználó minden, jelen Nyilatkozatból vagy a Weboldal használatából eredő, vagy azokhoz kapcsolódó, Felhasználó és a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e közt fennálló követelést, keresetet vagy kárigényt kizárólag Magyarországon, az Üzemeltető / Account Manager székelye szerint illetékes bíróságon keresztül köteles rendezni, és vállalja, hogy minden ilyen követelés peres úton való rendezése céljából aláveti magát ezen bíróság(ok) illetékességének. A magyar jog irányadó jelen Nyilatkozat (ÁSZF), és bármely, a Felhasználó és a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e közt felmerülő követelés vonatkozásában, a jogszabályi rendelkezések ütközésére vonatkozó rendelkezésekre való tekintet nélkül.
Jelen ÁSZF - ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Kiemelt intézmények
visegrad 2

Aranykor Alapítvány Visegrád
napfenyotthon 2
Napfény Otthon Alapítvány VIII. kerület, Budapest
normafa 2
Normafa Idősek Otthona XII. kerület, Budapest
solymar nyudijashaz 2

Nyugdíjas Ház Solymár, Pest (megye)

Eladó projekt az ausztriai idősek keresletére alapozva!

Eladásra kínálunk Mosonmagyaróvár Városközpontban egy 3160 m2-es belterületi telket.
A telek per és tehermentes magántulajdon.
Helyrajzi száma: Mosonmagyaróvár 1687/43.
A területre a városvezetéssel egyeztetve tervet készítettünk egy emelt szintű prémium kategóriás idős otthon intézményre.
A tervek építési engedély beadására készem állnak.
Az intézmény a kiszolgáló és közösségi tereken kívül 65 db 29 nm-es, apartman lett tervezve 100 fő kényelmes kiszolgálására.
A projekt szakmai megvalósítását, lakókkal való feltöltését az idősekoldala internetes szakportál vállalja.
A telek Mosonmagyaróvár városközpontjában helyezkedik el, ezért a közelben minden megtalálható.
Üzletek, bankok, művelődési ház, egyéb szolgáltatások stb. Közvetlen szomszédságában jelenleg lakópark kivitelezése történik.
A telek az utolsó ekkora beépítetlen terület a városban.
A mosonmagyaróvári Karolina kórház 1000 méterre, a termál és gyógyfürdő 800 méterre a Duna part 300 méterre található. Az M1-es autópálya 3km.
A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
Az ingatlanon a beépíthető terület 40% a megengedett építménymagasság 16,0 méter. A kialakítható telek legkisebb mérete 1200 m˛, az előírt minimális zöldfelület 10 %. Szintterületi sűrűség: 2.8%.
Mosonmagyaróvár természetes kapocs Szlovákia, Ausztria és Magyarország között. Mosonmagyaróvárnak állomása van a Bécs-Budapest (Párizs-Isztambul) nemzetközi vasútvonalon, területén fut össze a Hegyeshalom (Bécs) felől érkező 1-es és a Rajka (Pozsony) felől jövő főút, és itt van leágazása az M 1-es autópályának. Közúton Győrtől 39 km-re, Pozsonytól 34 km-re, Bécstől 84 km-re, Budapesttől pedig 160 km-re van, s mind a magyar, mind az osztrák fővárosból könnyen megközelíthető közúton és vasúton is.
Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye harmadik legnagyobb városa, vonzáskörzetében 25 településsel 931 km 2-nyi területen, ahol mintegy 70 ezer ember él. Az ország két fontos határállomásához, Hegyeshalomhoz és Rajkához való közelsége fontos gazdasági, pénzügyi (vám), idegenforgalmi, közlekedési, ipari és kereskedelmi központtá teszik.
Ma a város legnagyobb kincsét és vonzerejét az a termálvíz jelenti, ami 1966-ban egy 2000 méter mély kútból tört elő. A kút vízhozama 1800 l/perc, vize 75 °C-os nátrium-hidrogénkarbonátos és kloridos hévíz. 1967-ben gyógyvízzé nyilvánították, amely reumatikus és mozgásszervi megbetegedésekre, gyulladások, légzőszervi bántalmak kezelésére, gyomor- és bélbántalmak gyógyítására alkalmas. Az 1990-es évek közepétől jelentős beruházás indult a fürdő területén (hotel, étterem, apartmanok, szolgáltató és gyógyászati részlegek), s ma már télen-nyáron igénybe vehetik a sportolni, pihenni és gyógyulni vágyó magyar és külföldi vendégek a magas színvonalú szolgáltatásokat.
A város a fogászati turizmus Mekkája.
Neves külföldi lapok, mint a német Süddeutsche Zeitung és a Der Spiegel is elismeréssel írnak Mosonmagyaróvár fogászati turizmusáról.
„Hollywoodi mosolyt a szájba! Utazás Mosonmagyaróvárra, ahol németek, osztrákok és amerikaiak kezeltetik a fogukat nevetségesen alacsony áron." Így kezdi a városról szóló cikkét a Süddeutsche Zeitung egyik régebbi száma. Az írás beszámol az óvári klinikák szolgáltatásairól – a hotelszerű környezetben végzett, budapesti kirándulással fűszerezett kezelésről, a bécsi és pozsonyi repülőterekre naponta háromszor járó magántaxikról és az ehhez képest igen alacsony árakról.

Nádasi Jenő tel:+36 20 436 1112

Tanácsadás Beruházóknak

Beruházást tervez az idősellátás szektorban?
Ismeretlen a terület?
Megalapozottan szeretne dönteni?
Kiváló üzleti lehetőség, mellyel embereknek segít, és velünk biztos lehet benne, hogy sikeres lesz! Döntés előtt áll? Kérje döntés előkészítő, megalapozó tervezési szolgáltatásunkat, hogy nyugodtan tudjon belekezdeni a projektbe. Információkat kap a piaci környezetről, versenytársakról, a jelenlegi magyarországi helyzetről és trendekről, jogszabályi környezetről. Javaslatot adunk a lokációra és ellátási formára is. Idősellátás területén (idősek otthona, nyugdíjasház) beruházást, üzemeltetést tervezőknek nyújtott szolgáltatásaink hozzájárulnak, hogy a befektetett pénz és energia a lehető leghatékonyabban legyen elköltve, ezáltal a megtérülési idő jelentősen rövidüljön. Az alapkő letételétől a kulcsátadásig, illetve az üzemeltetés során is tanácsadással támogatjuk a projektet, hogy a tulajdonos befektetése biztonságban legyen. Több éves, piacvezetői tapasztalatunkkal még a beruházás megkezdése előtt fel tudjuk mérni, pontosan milyen profilú intézmény kialakítása a célszerű, (mekkora és hány darab apartmanra van szükség, milyen szolgáltatásokat nyújtson az intézmény) továbbá az itt kapott információkból nagyon pontos és megalapozott üzleti tervet készítünk. Banki invesztíció esetén előny és feltétel. Külföldi érdeklődést is fel tudunk mérni, ha külföldi ellátottakra szeretné alapozni projektjének sikerét. A tervezés kezdeténél szakértőink megmondják, hogy az előírások elvárása, a funkcionalitás, helykihasználás és gazdaságosság a legjobban ötvöződjön. Az Ön intézménye igazi otthona lesz az időseknek és egyben jól jövedelmez majd Önnek. Elkészítünk mindent, dokumentumokat és szabályzatokat az engedélyt csak átvennie kell. HR szakértőnk és több éves tapasztalatunk alapján megfelelő emberek fognak dolgozni az otthonban Folyamatosan rajta tartjuk a szemünket a működésen és piaci, jogszabályi változásokon, így nyugodtan hátra dőlhet.
Az általunk szervezett ingyenes szűrővizsgálatokat elvisszük az Ön intézményébe is, így további pénzügyi ráfordítás nélkül növeljük szolgáltatásainak színvonalát. Kérje árajánlatunkat!
Nádasi Jenő tel:+36 20 436 1112