Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com
ÁSZF
A weboldal (továbbiakban: Weboldal):
Jelen nyilatkozat a Weboldal, annak Üzemeltetője / Account Manager-e, valamint a weboldalt használók közti jogokat, kötelezettségeket, szabályokat tartalmazza.
Üzemeltető:
A Weboldal üzemeltetője: Idősek Oldalán Alapítvány
Cím: 2131 Göd, Fácán u. 14.
Adószám: 18652774-2-13
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Továbbiakban: Üzemeltető
A Weboldal hirdetési felületeivel kapcsolatos tevékenységeit kezeli:
Idősek Otthona Közvetítő Iroda Kft.
Székhely: 2131 Göd Fácán u. 14.
Adószám: 22925956-2-13
Ügyvezető: Nádasi Jenő
Telefonszám: +36 20 436 1112
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Továbbiakban: Account Manager
A Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó):
Felhasználónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akik a Weboldalon keresztül információhoz jut, vagy adatokat, tényeket közöl, kommentál.
A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető / Account Manager nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak.
A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit, tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja.
A Felhasználó köteles tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől, köteles tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat, köteles tiszteletben tartani a Weboldalakon található cikkek szerzői jogait.
Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen tartózkodni kéretlen levelek (spam) küldésétől, tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat, köteles tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető / Account Manager érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától, a Weboldal tartalmának az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélküli, üzleti célú felhasználásától, lemásolásától.
A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti, a Weboldal Üzemeltetőjének írásos hozzájárulása nélkül köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a szerkesztő felvilágosítást ad.
A Weboldalra feltöltött intézmények adatait a Weboldal Üzemeltetője a legjobb tudása szerint igyekszik naprakész állapotban tartani. A feltöltött információk tartalmáért, hitelességéért a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e nem vállal felelősséget.
Az adott intézmény a Weboldal Üzemeltetőjéhez intézett írásos megkeresése útján a Weboldalon az intézményről szereplő adatokat díjmentesen módosíttathatja, illetve a Weboldalról díjmentesen, véglegesen töröltetheti.
A Felhasználók a Weboldal megnyitásával, bármilyen típusú használatával automatikusan elfogadják a weboldal Nyilatkozatát (ÁSZF –ét).
Adatvédelem:
A Weboldal Üzemeltetője mindent megtesz azért, hogy megóvja a Weblapot és Felhasználóit a birtokukban lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől. Ilyen észlelés esetén a Weboldal Üzemeltetője a hiba mielőbbi kijavítását kezdeményezi, azonban az ebből fakadó bárminemű kárért, sérelemért, ebből szerzett üzleti előnyért vagy hátrányért a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e semmilyen felelősséggel nem tartoznak.
A Weboldalon lehetősége van a Felhasználónak telefonon vagy e-mail útján a weboldal Üzemeltetőjétől általános tanácsot, felvilágosítást kérni a Weboldal által érintett témakörökben. A tanácsadás az Üzemeltető részéről a Weboldal üzemeltetése, szerkesztése, anyag és információ gyűjtése során felhalmozott tudás átadását jelenti. Az Üzemeltető a kérdéseket legjobb tudása szerint igyekszik telefonon vagy e-mailben megválaszolni, de az elhangzottakért, leírtakért felelősséget nem vállal, a tévedés jogát fenntartja. Az átadott információért a Weboldal Üzemeltetője ellenértéket kérhet.
Felhasználó minden, jelen Nyilatkozatból vagy a Weboldal használatából eredő, vagy azokhoz kapcsolódó, Felhasználó és a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e közt fennálló követelést, keresetet vagy kárigényt kizárólag Magyarországon, az Üzemeltető / Account Manager székelye szerint illetékes bíróságon keresztül köteles rendezni, és vállalja, hogy minden ilyen követelés peres úton való rendezése céljából aláveti magát ezen bíróság(ok) illetékességének. A magyar jog irányadó jelen Nyilatkozat (ÁSZF), és bármely, a Felhasználó és a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e közt felmerülő követelés vonatkozásában, a jogszabályi rendelkezések ütközésére vonatkozó rendelkezésekre való tekintet nélkül.
Jelen ÁSZF - ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Kiemelt intézmények
visegrad 2

Aranykor Alapítvány Visegrád
napfenyotthon 2
Napfény Otthon Alapítvány VIII. kerület, Budapest
normafa 2
Normafa Idősek Otthona XII. kerület, Budapest
solymar nyudijashaz 2

Nyugdíjas Ház Solymár, Pest (megye)

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu