Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Tokaji Időskorúak Otthona

Önkormányzati otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Otthonunkban 3 ellátási szint közül választhatnak - Demens - Átlagos - Emelt szint.
Az idősek ellátását célul kitűző Otthon 1954-ben jött létre. Akkoriban a város főterén és annak környékén voltak az Intézet részlegei kialakítva. Jelenlegi helyét 2003-ban foglalta el. Így egy új épület ad helyet annak a szolgáltatásnak, amit az Otthonban élő szépkorúak számára biztosítunk. Az Intézmény célja a minőségi gondoskodás és tiszteleten alapuló ápolás.
Az intézmény gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, mentális gondozásáról valamint lakhatásról (továbbiakban teljes körű ellátás), feltéve hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
Ezen kívül gondoskodik a lakók napi legalább háromszori főétkezéséről, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról.Ellátja a gondjaira bízott idős emberekkel kapcsolatos feladatokat, korának, egészségi állapotának megfelelő, a lehetőségek által adott korszerű fizikai, egészségügyi ellátást, gyógyszert, valamint gyógyászati segédeszköz beszerzést.
Biztosítja továbbá az egészségi és pszichés állapotnak megfelelő ápolást, gondozást, foglalkoztatást, mentálhigiénés ellátást, az emberi és állampolgári jogok érvényesítését.
Alapvető cél, hogy az itt élő idős ember, az előrehaladott kor és betegségek ellenére életminőségét megőrizve, jó közérzettel, boldogan élje életét, érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon. 
Helyszín
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,Tokaj
Elhelyezés / férőhely
1-4 ágyas szobákban.
Étkezés / ellátás
Ellátási szintek: Otthonunkban 3 ellátási szint közül választhatnak a hozzánk költözők: - Demens - Átlagos - Emelt szint. Az ellátás 4 gondozási egységben valósul meg, melyek a következők: - Demens - Ápolási - Gondozási - Emelt szintű osztály.
Általános
Célunk az Időskorúak Otthonában élő személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése, amit a tartós bentlakás keretében megvalósuló teljes körű ápolási, gondozási feladatok maradéktalan ellátása biztosít. Intézményünk azon személyek ellátására jött létre, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, illetve szociális és egészségi állapotuk indokolttá teszi az intézményesített ellátást, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak. Az ország egész területéről fogadjuk az idős embereket, akár átlagos, akár emelt szintű ellátás igényelnek. Otthonunk 150 lakó befogadására alkalmas, meghitt, nyugodt környezetben található. Referenciaintézményként elsődleges célunk az ellátás színvonalának folyamatos növelése, s a lakóink igényeinek maradéktalan kielégítése, legyen az mentális vagy egészségügyi szükséglet. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot társintézményekkel, ami nem csak a közös szabadidős rendezvények lebonyolításában nyilvánul meg, hanem a szakmai munka összehangolásában, a szociális ellátórendszerben megjelenő problémák megoldásában. Kiemelt figyelmet szentelünk a helyi intézményekkel (könyvtár, iskolák, hivatal, családsegítő szolgálat, egészségközpont) történő szoros kapcsolat ápolására és a feladatok összehangolására. Tokaj Város Önkormányzata 2009-ben megkapta az „Idősbarát önkormányzat" díjat, ami hűen tükrözi városunk szépkorúakkal szemben táplált tiszteletét és támogatását. Városunknak az idősügy területén végzett példamutató tevékenysége ösztönöz minket arra, hogy szolgáltatásainkat a megfelelő minőségben biztosítsuk a lakóink, a fenntartó és a kollégák megelégedésére. Tisztelettel: Gottfried Péter
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Gottfried Péter
Ellátási szintek:
Otthonunkban 3 ellátási szint közül választhatnak a hozzánk költözők:
 • Demens
 • Átlagos
 • Emelt szint
Az ellátás 4 gondozási egységben valósul meg, melyek a következők:
 • Demens
 • Ápolási
 • Gondozási
 • Emelt szintű osztály
1-4 ágyas szobákban.
Az intézmény az ellátottak részére a napi háromszori étkezést és az orvos által előírt diétás étkezést biztosítja az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. melléklete figyelembevételével. Diéták biztosítása esetén előírás szerit 5, 6 étkezést is kapnak a lakóink. Az emelt szintű ellátást igénybe vevő ellátottak A és B menü közül választhatnak, melyet 1 hétre előre az osztályos nővérek írnak össze és juttatnak el az élelmezésvezetőhöz az élelmezés tervezhetősége miatt.Gondoskodik az ápolásban részesülőknél a rendszeres folyadék bevitelről.
Intézményünk saját konyhával rendelkezik, melyet a Városi Kincstár működtet, ahol 400 adag étel elkészítésére van lehetőség. Az étkeztetés során figyelembe veszik a gondozott életkori sajátosságait, az egészséges táplálkozás követelményeit, a lakó fennálló esetleges betegségét – mely révén speciális diétára szorul. A diétás étkezésre szoruló ellátottak esetében a menü összeállítására a dietetikus és az élelmezésvezető konzultációja alapján kerül sor, orvosi elrendelés alapján (pl. cukormentes, epe-és gyomorkímélő, pépesített, vesekímélő, kalóriaszegény, stb. étrend). Az étlap 1 hétre előre készül és szintenként, a faliújságon, jól látható helyen függesztjük ki.
Intézményi körülmények között biztosítjuk az ellátottak részére az állapotuknak megfelelő:
- alapápolást, az alapvető emberi szükségeltek kielégítését,- szakápolási teendők körében az orvos utasításai alapján végzett tevékenységeket, egészségügyi ellátást, az intézményi orvos biztosításával az egészségi állapot folyamatos ellenőrzését,- megteremti az ellátottak mentálhigiénés gondozásának feltételeit, biztosítja a személyre szabott bánásmódot.
A gondozás során törekszünk:
- a kulturált, humanizált környezet megvalósítására,- az elsődleges, másodlagos szükségletek kielégítésére,- a fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtásra,- az egészségi állapot megtartását, javítását célzó tevékenységek biztosítására,- a hiányzó családi gondoskodás pótlására, társas- és interperszonális kapcsolatok ápolására,- az emberi és állampolgári jogok érvényesülésére, valamint az érdekvédelem biztosítására.
Célunk lakóink autonómiájának minél hosszabb ideig történő megtartása. Ezért a mindennapi ápolási-gondozási munka elválaszthatatlan részét képezi a lelki egészségvédelem. A mentálhigénés munkatársaink folyamatosan nyomon követik lakóink egészségi és lelki állapotát.Igyekszünk a változatos programokkal színesebbé tenni a hétköznapokat. Rendszeres kulturális, szórakozási lehetőségek mellett biztosítunk a szépkorúak számára kirándulásokat, ünnepségeket, vetélkedőket.
A mentálhigénés ellátás biztosítása a mentálhigénés csoport mellett minden intézményi munkatárs kiemelt feladata. Törekszik az elmagányosodás, az izoláció megelőzésére, a családias légkör kialakítására. Külön figyelmet kell fordítani a dementálódott idősek memória megtartó foglalkozásainak rendszeres biztosítására.A mentálhigénés munka megteremti a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, és mindent megtesz az ellátást igénybe vevő személyek testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében.Milyen programokon vehetnek részt lakóink?- Társasjáték (kártya, dominó, stb.)- Irodalmi délután, felolvasás- Készségfejlesztő foglalkozások- Közös főzések és vetélkedők- Terápiás kutyás foglalkozás- Zenedélután kívánságcsokorral
A programok sokszínűsége lehetővé teszi a választás lehetőségét.
Sikerélményt nyújtó munkavégzés:Ennek megtervezésénél az idős ember személyiségének és egyéni igényeinek a figyelembe vételére törekszünk. Olyan tevékenységeket biztosítunk, melyek megfelelnek a demenciával küzdő ember még meglévő képességeinek és kellő sikerélményt is jelentenek a számára.Elősegítjük a demens idősek részvételét is az intézményi rendezvényeken, programokon. Ezek minden közösség életében nagy jelentőséggel bírnak.A készülődés, az ünnepi hangulat, majd a rá való emlékezés sok közös élmény forrása lehet, erősíti az összetartozást, segít az egymásra figyelésben, egymás segítésében, önmaguk megmérettetésében, önbizalmuk fokozásában. Az ilyen alkalmak egy-egy közösségben az „együttes élmény" többleteit nyújtják, csak az adott közösségre jellemző apró mozzanatokkal, intimitással bírnak.
Intézményi rendezvényeink családias hangulatúak. Az ünnepek családi ünnepek, amelyben a demenciában szenvedő örül a pillanatnak.A dementálódó lakók többsége nehezen vagy alig illeszkedik be környezetébe, nem talál barátokra, mert nem tudnak kapcsolatba lépni másokkal, számukra a többi ellátott idegen.Az idősek szabad önkifejezésének, közlési vágyának elősegítése érdekében egyéni és csoportos beszélgetéseket kezdeményezünk, a lakó még meglévő képességeihez igazodóan.Hagyunk időt és lehetőséget az érzelmek kifejezésére.Fokozott gondot fordítunk a gondozási tervben a nem demens lakótársak együttműködési és tolerancia szintjének figyelembevételére, különösen a csoportfoglalkozások keretében.Megpróbáljuk elfogadtatni a demens embert is a környezetével. Ugyanakkor vannak ösztönös antipátiák és szimpátiák, ezekre is tekintettel vagyunk.
A bentlakásos intézményben élők családi kapcsolatai beszűkülnek, életterük lecsökken, a külvilággal keveset érintkeznek.A családi kapcsolatok megtartását is igyekszünk elősegíteni, felvesszük a kapcsolatot a családtagokkal. Rendszeresen adunk információkat a lakó állapotáról, alakítunk ki velük együttműködő, támogató kapcsolatot.Motiváljuk a hozzátartozók rendszeres látogatásait.A hozzátartozókkal történő beszélgetések és a gondozottakkal való foglalkozások során alkalmazzuk a reminiszcencia elvén alapuló módszereket.
Mentális tréning keretén belül lehetőséget biztosítunk:- önállóságot fenntartó önellátási feladatokra,- agyi mentális működések gyakorlására,- megjegyző képesség gyakorlására,- koncentráló képesség fejlesztésére,- koordinációs feladatokra,- szótalálás, mindennapi találós kérdésekre,- figyelem, észlelés, felfogás gyakorlására,- élménygyakorlatokra,- pszicho-szociális gyakorlatokra.
Igyekszünk minden felmerülő igényt kielégíteni, hogy lakóink elmondhassák, új otthonra találtak!
Az Intézménybe való bekerülés önkéntesen, kérelemre történik, szabad választás elvén (az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselő kérelmére).Idős otthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.
Bekerülés feltételeivel kapcsolatos egyéb ügyintézések:- Kérelem (adatlap) és mellékleteinek beküldése az Intézménybe. Csak írásbeli alakban az intézmény által biztosított dokumentumon. Mellékletek listáját a kérelem adatlapon, illetve az intézmény tájékoztatójában ismerheti meg.- Értesítés a kérelem nyilvántartásba vételéről, előgondozásról.- Előgondozás I-II. szakasza, Tájékoztatás az intézmény házirendjéről és gondozási szükséglet felmérés. Hiánypótlás tárgyának megnevezése.- Értesítés férőhely elfoglalásról, esetlegesen kérelem elutasításról.- Az Intézményi ellátás igénybevétele időpontjában az Intézmény megállapodást köt az érintettel, amely tartalmazza az ellátás időtartamát, a szolgáltatások formáját, módját, körét és a fizetési kötelezettség szabályait. Házirend ismertetése.
A kérelem elbírálásánál a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:
 • A demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, melyet az orvos-szakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak,
 • Az ellátást igénylő egyedül él, és
 • Nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy
 • Hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamos-energia ellátás nélküli ingatlan, vagy
 • Hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megalapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy
 • Az előző ok szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvos-szakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságnak szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,
 • I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
 • Munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvos-szakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak.
Vagyonnyilatkozat:
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a kérelem adatlapon található vagyonnyilatkozatot (kivéve, ha az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy önként vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését).A készpénzvagyon vonatkozásában igazolni is kell a rendelkezésre álló összeget, ingatlanvagyon esetén a tulajdoni lap másolatának benyújtása az intézményvezetővel egyeztetve lehet szükségtelen-szükséges.
Az intézmény szakmai szempontokat figyelembe véve, az igénylő állapota alapján megszervezi az előgondozás folyamatát.A szükséges dokumentumok megléte nélkül az Intézményi felvétel csak rendkívül indokolt esetben lehetséges!Ezen dokumentumok a következők:- Érvényes személyi igazolvány, lakcímbejelentő kártya, TAJ Kártya- Esetleges érvényes közgyógyigazolvány- Tárgy évi nyugdíj összesítő és az utolsó havi nyugdíjszelvény, illetve egyéb havi rendszerességgel folyósított ellátásról igazolás (FOT, életjáradék, családi pótlék, stb.)- Gondnokság esetén a gondnokság alá helyezést elrendelő jogerős bírósági ítélet és a gyámhivatal gondnokkirendelő határozata- Ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződés másolata- Ingatlanvagyonnal rendelkező ellátást igénylő köteles csatolni az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője által, az ingatlanról kiállított 3 hónapnál nem régebbi adó-és értékbizonyítványt- Súlyos demencia kórkép esetén, a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által elfogadott Demencia Centrum vagy ORSZI szakvéleménye, szakorvosi állásfoglalás másolata- 2 évnél nem régebbi kórházi zárójelentések, betegségre vonatkozó orvosi igazolások, szakvélemények- Háziorvosi igazolás arról, hogy szenved-e pszichiátriai-, szenvedély és fertőző betegségben- Amennyiben rokkantsági nyugdíjban baleseti nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesül – az ellátást megállapító határozat- Születési anyakönyvi kivonat, özvegy esetében a házastárs halotti anyakönyvi kivonat.

Részleteit

Település Tokaj
Utca / házszám Bodrogkeresztúri u 52
Telefonszám +3647553020
Telefonszám Fax: +3647352238
E-Mail info@tokajiotthon.hu
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com