Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc

Önkormányzati otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez
Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc

Leírás

Szentlőrinci Kistérség közigazgatási területén élők vehetik igénybe, a felvehető létszám 35 fő. Élethosszig tartó megoldást kínálunk.
A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.
Teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése.
Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak.
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,olyan elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyek gondozását-ápolását végző egység, mely az egészségügyi intézeti- kórházi- kezelést nem igénylő, de önmaguk ellátására átmenetileg, vagy tartósan nem képes személyek részére nyújt komplex ellátást.
Az intézmény folytonos munkarendben, szociális és egészségügyi végzettséggel rendelkező munkatársak foglalkoztatásával teremti meg a biztonságot és a nyugodt békés öregség lehetőségét. Munkájukat és a szakmai munka színvonalát diplomás ápoló végzettségű intézményvezető főnővér szervezi, irányítja és felügyeli. A mentálhigiénés tevékenységért szociálpedagógus hallgató munkatársunk felelős.
Helyszín
Baranya megye, Szentlőrinc
Elhelyezés / férőhely
Szolgáltatásunkat a Szentlőrinci Kistérség közigazgatási területén élők vehetik igénybe, a felvehető létszám 35 fő. Élethosszig tartó megoldást kínálunk az arra jogosult igénylőknek.
Étkezés / ellátás
-napi 3x étkezést, ebből legalább egy alkalommal meleg ételt biztosítunk. -Az intézmény teljes körű ellátást nyújt.
Általános
Azon nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását – gondozását végezzük, aki egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. Az idősek otthonába az a 18. évét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Szentivánszkiné Dr. Örkényi Éva,Kerskai Bernadett
Az intézmény teljes körű ellátást nyújt azok számára, akik önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek, elemei különösen a lakhatás, az étkeztetés, ruházattal illetve textíliával való ellátás, mentális gondozás, érdekvédelem és az intézmény lehetőségeit figyelembe vevő egészségügyi ellátás, a szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.
Akadálymentes környezettel, inspiratív, színdinamikus környezettel várjuk lakóinkat.
Biztosítjuk a megfelelő színvonalú, egyre inkább igényelt demencia körébe tartozó kórképpel élő személyek ellátását.
Ápolási feladatok:
A beteg/idős ember ellátása, segítése mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyek egészsége visszanyeréséhez, felépüléséhez hozzájárulnak, amelyeket segítség nélkül is elvégezne, ha rendelkezne a szükséges erővel, akarattal és tudással. Az ápolónak fel kell ismernie a fennálló vagy lehetséges betegségek, rendellenességek jeleit, az ápolt személy szükségleteit.
Gondozási feladatok:
Az ellátottak korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő – korszerű ismereteket és technikai eszközöket felhasználó fizikai-, pszichés gondozás és foglalkoztatás együttes alkalmazása. Cél, hogy csak a szükséges mértékben - állapotuk és képességük szintjén – segítsük mindennapi tevékenységeik végzésében.Napi 3x étkezést, ebből legalább egy alkalommal meleg ételt biztosítunk az életkori sajátosságainak valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően.Lakóink általában saját ruházatot és textíliát használnak.
Egészségügyi ellátás:
Az intézmény megbízásos jogviszonyban foglalkoztat orvost, de lehetőség van a korábban megszokott családorvosuk szolgáltatásainak igénybevételére is.Feladatunk az egészségi állapot folyamatos ellenőrzése, az egészségügyi tanácsadás, a szűrés, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzése, ha intézményi keretek között megoldható, a gyógykezelése. Térítésmentesen biztosítjuk az intézet orvosa és a vezető ápoló által összeállított alapgyógyszereket.Az ápoló – gondozó otthoni részleg keretein belül a demencia – centrum által igazoltan demencia kórképben szenvedő ellátottaink részére 2 – 3 ágyas egységekben biztosítunk ellátást. A biztonságosan kialakított, akadálymentes, színdinamikus lakószoba elősegíti meglévő képességeik megőrzését, a szellemi állapot hanyatlásának lassítását. A fizikai környezet kialakításán túl mentalhigienes ellátáson belül biztosítjuk számukra a naponkénti egyéni és csoportos foglalkoztatást. Az épület kialakítása lehetővé teszi a társalgó közös használatát a többi ellátottal. Zárt, parkosított belső udvarunk jó lehetőséget teremt a szabadban történő foglalkoztatáshoz.
A mentalhigienes ellátás feladata az ellátásba kerülő idős embereknél olyan személyiség szerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizve, visszanyerve környezetébe be tudjon illeszkedni, és ott békében, nyugalomban élhessen.
Ennek érdekében minden ellátott részére az igények és a mentális állapot felmérése után egyéni gondozási tervet készítünk, különös tekintettel:
 • a társas kapcsolatok kiépítése az otthonon belül, családdal és a társadalommal
 • mentális gondozás
 • a környezet káros hatásainak, ártalmainak megelőzése
 • a foglalkoztatás

Biztosítjuk:

 • a személyre szabott bánásmódot
 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
 • az egyéni gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztését
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit
 • segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését 

Részleteit

Település Szentlőrinc
Utca / házszám Munkácsy M u 1
Telefonszám +3673570081
Telefonszám ---
E-Mail szockozpont@szszko.t-online.hu
orkenyi.anna@gmail.com
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com