Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház
lepicol 2

Szociális Szolgáltató Központ Edelény

Önkormányzati otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez
Szociális Szolgáltató Központ Edelény

Leírás

Ellátási terület idősek otthona tekintetében: Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § (1) bekezdése alapján az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Továbbá ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását.
Az Idősek Otthonában folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.
Ápolási tevékenység az Idősek Otthonában biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és az Otthon keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység.
Helyszín
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,Edelény
Étkezés / ellátás
- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend - Saját üzemi konyha van.
Általános
126 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. A megye területéről fogadjuk az idős embereket.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Dudás Róbert
Intézményben biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra szolgáló helyiségek:

 • lakószobák, amelyek 2 – 3 – 4 ágyasak
 • személyi tisztálkodásra szolgáló helyiségek: zuhanyzó, illemhely nemenkénti arányban
 • étkezésre szolgáló ebédlő
 • közösségi együttlétre, mentális gondozásra szolgáló társalgó
 • az egészségügyi ellátás céljára orvosi szoba
 • apartman részlegben 2-3 ágyas szobák saját vizesblokkal.

 • lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett,
 • ápolási, gondozási feladatok ellátása,
 • napi legalább háromszori étkezés biztosítása,
 • szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátás,
 • egészségügyi ellátás biztosítása,
 • mentálhigiénés gondozás biztosítása.

 • a személyre szabott bánásmód feltételeinek javítása
 • konfliktushelyzetek megelőzése, kezelése
 • szabadidő kulturált eltöltésének segítése
 • családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásának segítése
 • gondozási és rehabilitációs tervek megvalósításának segítése
 • hitélet gyakorlása feltételeinek biztosítása
 • kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának elősegítése
 • intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése
 • foglalkoztatás szervezése
 • az ellátottak interperszonális kapcsolatainak segítése
 • társintézményekkel kapcsolat építése
 • rendezvények, kulturális események szervezése, a szabadidő kulturált eltöltése érdekében
 • szükség szerint szervezi az elhunyt lakókkal kapcsolatos kegyeleti teendőket.
 • az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna, stb.),
 • a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
 • a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, kirándulások, kiállítások stb.).

Részleteit

Település Edelény
Utca / házszám Árpád u 29
Telefonszám +3648341239
Telefonszám +3648341102
+3648341249
E-Mail szocotth@index.hu
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona

KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket is kínálunk az ország több pontján. Ezen, nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot !

Email: berecz@carehomenet.com

Tel: +3630 613 0051