Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Napsugár Idősek Otthona és Gondozó Háza Gyula

Önkormányzati otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

78 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. A településről fogadjuk az idős embereket.
A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.
Teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése.
Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak.
78 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. A településről fogadjuk az idős embereket. Bekerülés lehetősége a jogszabályokban foglaltak szerint. Pszichiátriai és szenvedélybeteget nem tudnak ápolni. Emelt szintű ellátás és általános valamint átmeneti férőhely is van a Galamb utcában. Két részlegük van még: Széchenyi u. 63. és Emeniscu u. 3.
Helyszín
Békés megye,Gyula
Étkezés / ellátás
- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend
Általános
78 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. A településről fogadjuk az idős embereket.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Szilágyiné Tóth Erzsébet

 • napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető)
 • az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése)
 • napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal
 • egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését
 • egészségmegőrző programokon való részvétel
Az intézménybe beköltöző, ugyanazt az életvitelt folytathatja, mint amit korábban megszokott, azzal a különbséggel, hogy itt segítünk megoldani azokat a problémákat, melyek lakhelyén élve esetleg nehézséget jelentettek. Az intézmény által nyújtott összes szolgáltatással igyekszünk lakóink maximális kényelmét szolgálni, minden igényének és szükségletének eleget tenni.
Az igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolása-gondozása mellett biztosítjuk szükség szerint a foglalkoztatást, szabadidő hasznos eltöltését, mentális, szociális támogatást.
A mentálhigiénés ellátás a személyre szóló gondozási tervek alapján történik, igazodva az egyén igényeihez, képességeihez.

 • Demens/Alzheimeres betegápolás
 • Parkinson-kóros betegápolás
 • Magas vérnyomásos betegápolás
 • Diabéteszes betegápolás
 • Mozgásszervi betegápolás
 • 24 órás ügyelet
Az ellátás napi négy órát meghaladó mértékű gondozási szükséglet esetén nyújtható, ennek hiányában - amennyiben a gondozási szükséglet kisebb mértékben ugyan, de fennáll - házi segítségnyújtás vehető igénybe.
Az ápolási gondozási szükségletet az előgondozás során az intézmény vezetője és/vagy az intézményvezető ápoló méri fel és állapítja meg. A vizsgálat során az érintett személy életkörülményei és egészségi állapota teljes körben felmérésre kerülnek. A gondozási szükséglet mértékét igazoló igazolás tartalmazza, hogy a komplex vizsgálat eredményeként milyen mértékű napi gondozási szükséglettel rendelkezik az ellátást igénylő személy
Idősotthoni ellátás gondozási szükséglet nélkül is igénybe vehető. Lehetővé válik, hogy az olyan egyedül élő idős személyek is beköltözhessenek idősek otthonába, akik egészségi állapotuknál fogva ápolást-gondozást még nem igényelnek, esetleg csupán biztonságérzetük növelése érdekében szeretnének idősotthonba költözni, és ehhez anyagi fedezettel is rendelkeznek.
Ebben az esetben ugyanakkor az állami normatíva nem igényelhető, az ellátás költségét a beköltözni vágyó, gondozási szükséglettel nem rendelkező idős embernek kell megfizetnie. A teljes önköltség megfizetését vállaló esetében nem kell elvégezni a gondozási szükségletvizsgálatot, illetve a jövedelem- és vagyonvizsgálatot. Az ilyen módon ellátásban részesülők aránya nem haladhatja meg az összes férőhely 15%-át.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátott, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő.
A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.
Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésére vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.
Kivételt képeznek ez alól a rendszeres szociális segélyben részesülő, aktívkorú, nem foglalkoztatott személyek, aki számára a családsegítő szolgálattal az együttműködés kötelező.

Részleteit

Település Gyula
Utca / házszám Galamb u 21
Telefonszám +3666461743
Telefonszám +3666362028
Fax: +3666467980
E-Mail vszocszolg@t-online.hu
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com