Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Idősek Otthona Szakcs

Önkormányzati otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

28 férőhelyes.A településről, de a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó településekről is fogadjuk az idős embereket.
A kialakított Idősek Otthona 28 időskorú személy elhelyezését biztosítja 2 és 3 és 4 ágyas szobákban. Intézményünkben lehetőséget van a saját megszokott személyes berendezési tárgyak használatára, mely támogatja az intézményi élethez való könnyebb alkalmazkodást, a személyes megszokott biztonságot jelentő környezet fenntarthatóságát.
A látogatók fogadására, az intimitás megőrzésének biztosítása érdekében lehetőség van úgynevezett látogató szoba igénybe vételére.
A közös használatú helyiségek (fürdő, WC, folyosó…) akadálymentesítettek, mely hozzájárul a mozgásukban korlátozott személyek biztonságos közlekedéséhez.
A tágas ebédlő kultúrált étkezési lehetőséget biztosít. Önálló konyhával nem rendelkezünk, csak tálalókonyha lett az intézményen belül kialakítva. A tálalókonyha felépítése és kialakítása sokat segített a HACCP higiénés követelményeihez való könnyebb alkalmazkodásban.
A kényelmesen berendezett társalgó jó megközelíthetősége és nagysága miatt fontos színtere a rendszeresen szervezett és a lakók egyéni szükségletéhez, igényeihez, képességeihez igazodó foglakoztatási- és mentálhigiénés ellátásnak, valamint a közös ünnepeknek, rendezvényeknek.
A rendszeres egészségügyi ellátást jól felszerelt orvosi rendelő biztosítja.
A gyors és minél hamarabb történő segítségnyújtást a nővérhívó rendszer segíti.
Az Idősek Otthona, mint személyes gondozást és ápolást nyújtó szociális intézmény célja azon ellátásra jogosult személyek rendszeres és folyamatos segítése és támogatása, akik életkoruk vagy egészségi állapotukban, öngondozási képességükben történt változás miatt önmaguk ellátására nem képesek, vagy csak más segítő személyek együttműködésével tudnak önmaguk ellátásáról gondoskodni, intézményi kereteken belül.
Az intézmény a célok megvalósulása érdekében megszervezi az ellátás folyamatát, mely pontos tevékenységekből, feladatok sorozatából épül fel. Ezen feladatok a szükségletek egymásra épülését figyelembe véve az alábbiak.
Helyszín
Tolna megye,Szakcs
Elhelyezés / férőhely
2,3,4 ágyas szobákban
Étkezés / ellátás
- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend
Általános
28 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Elsősorban a településről, de a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó településekről is fogadjuk az idős embereket.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Mohainé Gadányi Zita,Dobék Diána
 •  A kialakított Idősek Otthona 28 időskorú személy elhelyezését biztosítja 2,3,4 ágyas szobákban.
 • Intézményünkben lehetőséget van a saját megszokott személyes berendezési tárgyak használatára, mely támogatja az intézményi élethez való könnyebb alkalmazkodást, a személyes megszokott biztonságot jelentő környezet fenntarthatóságát.
 • A látogatók fogadására, az intimitás megőrzésének biztosítása érdekében lehetőség van úgynevezett látogató szoba igénybe vételére.
 • A közös használatú helyiségek (fürdő, WC, folyosó...) akadálymentesítettek, mely hozzájárul a mozgásukban korlátozott személyek biztonságos közlekedéséhez
A tágas ebédlő kultúrált étkezési lehetőséget biztosít. Önálló konyhával nem rendelkezünk, csak tálalókonyha lett az intézményen belül kialakítva. A tálalókonyha felépítése és kialakítása sokat segített a HACCP higiénés követelményeihez való könnyebb alkalmazkodásban.
A kényelmesen berendezett társalgó jó megközelíthetősége és nagysága miatt fontos színtere a rendszeresen szervezett és a lakók egyéni szükségletéhez, igényeihez, képességeihez igazodó foglakoztatási- és mentálhigiénés ellátásnak, valamint a közös ünnepeknek, rendezvényeknek.
A rendszeres egészségügyi ellátást jól felszerelt orvosi rendelő biztosítja.
A gyors és minél hamarabb történő segítségnyújtást a nővérhívó rendszer segíti.
Az intézmény biztosítja :
 • lakhatást,
 • háromszori étkezést,szükség esetén diétát,
 • textíliával, ruházattal való ellátást,
 • mosást, takarítást,
 • gyógyszerekkel, segédeszközökkel való ellátást,
 • meghatározott egészségügyi ellátást,
 • folyamatos gondozást, mely magába foglalja a mentális gondozást,
 • célszerű foglalkoztatást,
 • a szabadidő kultúrált eltöltését,
 • ápolási tevékenységet,
 • érdekképviseletet,
 • értékmegőrzést,
 • végtisztességben való segítségnyújtást.
Intézményünkben az egészségügyi ellátás kiterjed:
 •  Rendszeres orvosi alapellátásra, mely tevékenységet részfoglalkozású, megbízási szerződés alapján alkalmazott háziorvos biztosítja.
 • Az intézmény vezető ápolójával együttműködve gondoskodik:
 • a lakók alapbetegségéből származó gondozási feladatok szervezéséről, ellenőrzéséről ( diabates, hypertonia ),
 • szűrő- és megelőző tevékenységekről (tüdőszűrés, fogászati ellátás, védőoltások ),
 • a kórházi és szakorvosi ellátásról, melynek beutalási rendszere ezen háziorvosi ellátás keretében valósul meg.
Intézményünk biztosítja lakóink részére a jogszabályban meghatározott gyógyszereket és gyógyászati eszközöket. Az előgondozás és az intézményi felvétel során tájékoztatjuk lakóinkat és azok hozzátartozóit az intézmény által viselt és a szolgáltatást igénybe vevő által fizetendő gyógyszerköltségek és gyógyászati segédeszköz költség mértékéről és fizetési módjáról.
Mentálhigiénés ellátás:
Otthonunk biztosítja a mentálhigiénés ellátás feladatainak megszervezését és rendszerességének fenntartását. A mentálhigiénés munkaterv alapvető célkitűzése lakóink testi-lelki aktivitásának megőrzése, valamint a „korlátlan” szabadidő tartalmas és hasznos kitöltése, a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása, egyéni és csoportos tevékenységek kialakítása.
A szervezés követelménye:
 • rendszeresség
 • célszerűség
 • önkéntesség
 • változatosság
 • személyre szabottság
A tevékenységek és a hozzá kapcsolódó feladatok „team” munka során valósulnak meg. Az ápoló személyzet aktív résztvevője a napi tevékenységeknek, hiszen az ápolási-gondozási folyamat kialakításában a holisztikus szemléletnek kell érvényesülni, ahol az ápolás-gondozás a testi, lelki, szociális, spirituális szükségletek kielégítésére irányul.
Az ápolási-gondozási folyamat egységeként a személyes ápoló-gondozott kapcsolati rendszert tekintjük. „Kis közösségről” lévén szó lehetőség nyílik ezen rendszer alapján családias légkör kialakítására, a személyes bánásmód jobb nyomon követésére, a konfliktusok megelőzésére, mélyebb személyes kapcsolat kialakítására.
A mentálhigiénés munkaterv három (3) fő tevékenység csoportra terjed ki.
- Aktivitást segítő fizikai tevékenységek: séta, torna, gyógytorna
- Szellemi és szórakoztató tevékenységek: biblioterápia, társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás, farsangi rendezvények
- Kulturális tevékenységek: névnapok megünneplése, egyházi és társadalmai ünnepek megszervezése a helyi óvoda és iskola bevonásával.
A mentálhigiénés munkaterv kialakítása az előgondozással megkezdődik, amely alapot teremt az intézmény életébe való jobb beilleszkedés és fogadás biztosításához.
Rendszeresség: A mentálhigiénés munkatárs koordinációja mellett a mentálhigiénés munkaterv éves, havi, napi lebontásban készül.
Foglalkozatás:
A foglalkoztatás megszervezésével biztosítjuk lakóink részére a meglévő készségeik és képességeik szinten tartását. A foglalkoztatás szerves részét képezi a mentálhigiénés tevékenységi rendszernek, mivel értelmes, hasznos időtöltést biztosít lakóink részére.
Intézményünk elsősorban munkavégzés célú foglalkoztatási rendszert alakít ki, mely házon belüli és kívüli tevékenységek szervezésére irányul.
Az intézményi elhelyezés írásbeli kérelem alapján történik,- bár a jelenlegi szabályozás lehetőséget biztosít a szóbeli kérelmezésre -, de intézményünknél a visszaigazolhatóság érdekében az írásbeli kérelmezést tartjuk fenn. A „Kérelmet” a kérelmező, hozzátartozója vagy gondnoka – kitöltés után, aláírva – az intézményhez nyújt be személyesen, vagy postai úton. Támogatjuk az intézménylátogatást az intézmény helyes kiválasztása érdekében! (Döntés segítése)
A kérelem megérkezése után a kérelmezőt az intézmény értesíti a nyilvántartásba vételről, valamint az első előgondozás időpontjáról.
Ezen rendelkezést a jogszabályi rendelkezéstől eltérőn FENNTARTJUK, mivel ALAPVETŐ KAPCSOLATTARTÁSI MÓD, MELY A LEENDŐ LAKÓVAL ÉS HOZZÁTARTOZÓJÁVAL VALÓ BIZALOM MEGALAPOZÁSÁT IS JELENTI! Nem ez okozza intézményünkben a többletadminisztrációt!
Előgondozás alkalmával tájékoztatást kap a kérelmező a gondozási szükséglet vizsgálatának szükségességéről, annak adminisztrációjáról és menetéről, de elsősorban a leendő kérelmezővel való ismerkedés, kérdéseinek és problémáinak tisztázása, segítségnyújtás a mérvadó feladatunk.
2012-től lehetőség van a gondozási szükséglet nélküli intézményi felvételre, amennyiben a kérelmező a teljes önköltséget megtéríti.
A gondozási szükséglet vizsgálata és a szakvélemény kiadása intézményvezető hatásköre. A gondozási szükségletről készült szakvéleményt az intézmény vezetője megküldi a kérelmező részére.
Férőhely üresedése esetén az intézmény írásbeli értesítést küld a soron következő kérelmezőnek, amelyben tájékoztatja a második előgondozás és a lehetséges beköltözés időpontjáról, valamint megküldi az intézményi házirend kivonatát, a megállapodás tervezetét. A második előgondozásról és annak feladatairól tájékoztató levelet küldünk a kérelmezőnek.
Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénybe vevő és az intézmény írásbeli megállapodást köt (melléklet), illetve tájékoztatást kap az intézményben vezetett nyilvántartásokról és a házirendről.
Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó szükséglet esetén lehet elhelyezni, figyelemmel az Szociális törvényben megállapított korlátra.
Az intézmény által nyújtott ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértéke az Önkormányzat helyi rendeletében szabályozott.

Részleteit

Település Szakcs
Utca / házszám Petőfi tér 10
Telefonszám +3674485363
Telefonszám +36703956510
E-Mail igazgato@eszidombovar.hu
Web ---
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com