Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Idősek Otthona Mindszentkálla

Önkormányzati otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

24 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Tapolca és a kistérség területéről fogadjuk az idős embereket.
Mindszentkálla község a Balatontól északra,a Káli-medencében a Kopasz hegy keleti lábánál fekszik. Szomszéd települések: Káptalantóti, Kékkút, Szentbékkálla
A festői környezetben található a szociális intézmény. Tapolca várostól 13 km-re ,Veszprém várostól 50 km-re fekvő település autóbusszal,ill. gépkocsival jól megközelíthető.
A község központjában ,mégis a lakóházaktól elkülönülve  kis parkkal körül övezett ,nyugodt kellemes környezetben a ,a katolikus templom szomszédságában élnek az idős otthon lakói.
Fenntartó: Mindszentkálla Község Önkormányzata. A káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény 1991. július 1-jén kezdte meg működését. Fokozatosan, az igényeknek megfelelően bővült, és kisebb rekonstrukciókra is sor kerülhetett az évek során.
Előzetes egyeztetés után próbalátogatást biztosítunk az intézmény bemutatására az érdeklődőnek, hozzátartozónak. Tájékoztatási lehetőség az intézményvezető által az érdeklődőknek telefonon.
Helyszín
Mindszentkálla község a Balatontól északra,a Káli-medencében a Kopasz hegy keleti lábánál fekszik. Szomszéd települések: Káptalantóti, Kékkút, Szentbékkálla A festői környezetben található a szociális intézmény. Tapolca várostól 13 km-re ,Veszprém várostól 50 km-re fekvő település autóbusszal,ill. gépkocsival jól megközelíthető. A község központjában ,mégis a lakóházaktól elkülönülve kis parkkal körül övezett ,nyugodt kellemes környezetben a ,a katolikus templom szomszédságában élnek az idős otthon lakói.
Elhelyezés / férőhely
24 férőhelyes intézmény. 2,3,4,5 ágyas szobák
Étkezés / ellátás
- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend - Saját üzemi konyha van
Általános
24 férőhelyes,teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Marton Éva Zsuzsanna
Működési köre: Veszprém megyéhez tartozó települések Közigazgatási területe.
1. Az idősek otthona, mint intézmény egy gondozási egységből áll: egy épületrész, 24 férőhellyel.
7 szobában, biztosítjuk a   24 férőhelyet .
3 db 3 ágyas, 2 db 4 ágyas, 1 db 5 ágyas /25 négyzetméter/ ,és 1 db 2 ágyas szobával rendelkezünk.
A tágas, világos folyosót társalgónak is használjuk, az ebédlő az étkezéseken kívül foglalkozásokra, ünnepélyek megrendezésére is alkalmas.
Nővérszoba, konyha, mosóhelyiség is található az épületben, a férfi és női vizes blokkban zuhanyzó és WC található.
Az épület bejáratánál szabadban való tartózkodásra  ,az épület mögötti kertben kertészkedésre lehetőség biztosított.
A gondozási egység az ellátást igénybe vevők részére teljes körű ellátást biztosít az alábbi területeken:
1.Fizikai ellátással kapcsolatos feladatkör, segítségnyújtás: fürdetés- étkezés-bevásárlás.
2.Egészségügyi feladatkör :az egészségi állapot folyamatos figyelemmel kísérése, betegség szövődményeinek kialakulásának megakadályozása.
Szükség esetén orvosi ellátás biztosítása
3.Mentálhigiénés feladatkör: mentális gondozás: szellemi képességek hanyatlásának megakadályozása, szellemi frissesség megtartása.
Egyéni bánásmód és ápolás az ellátott állapotának tükrében.
Gondozási  feladatok:
 • személyre szabott gondozás, ápolás;
 • mentálhigiénés ellátás;
 • orvosi felügyelet;
 • gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás;
 • állandó folyamatos szakdolgozói felügyelet;
 • dokumentációk vezetése;
 • családi, társadalmi kapcsolatok fenntartása.
Az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás
követelményeinek  megfelelően nyújtjuk.
A heti étrend összeállítása során figyelembe vesszük a lakók  egészségi állapotát és egyéni igényeit is. Az étrendet az intézmény vezetője és orvosa hagyja jóvá. Az orvos igazolása alapján a lakóknak lehetőségük van diétás étkezés /cukorbeteg, pépes/ igénybevételére. A lakók számára a mindenkor meghatározott élelmezési nyersanyagnorma szerinti, napi háromszori étkezést biztosítunk.
Az étlapok tervezésénél figyelembe vesszük a lakók igényeit. Nagy hangsúlyt helyezünk a minél változatosabb ételféleségek beiktatására.  Az étkezésben változatossági kimutatást, értékelést végzünk.  A lakók élelmezéssel kapcsolatos elégedettségének ismerete fontos szempont a minőségi szolgáltatásnyújtás e szegmensének megítélésében, ennek érdekében elégedettségi kérdőíveket dolgozunk ki, ami alkalmas a vélemények megismerésére, az esetlegesen felmerülő negatív észrevételekre javító szándékú intézkedések kidolgozására.
Intézményi filozófia: „Minden ember egyedi és megismételhetetlen”
Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma. Az életkor pozitív lehetőségeit használja ki az idős ember. Az életkorával megszerzett tapasztalatok, bölcsességek, az életszemléletét alakíthatják, és a sikeres öregedést valósíthatják meg. Így próbáljon meg az idősek otthonában élni, testi-lelki támaszt, megerősítést kapni.
Azintézmény teljes körű ellátást biztosít, amely a gondozásra szoruló ellátottak szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. Az ellátásra szoruló ember egészségi, mentális, fizikai, szociális állapota határozza meg a segítségnyújtás formáját, módját, mértékét.
Az intézmény feladata az ellátandó célcsoport jellemzői
Azintézmény teljes körű ellátást biztosít, amely a gondozásra szoruló ellátottak szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. Az ellátásra szoruló ember egészségi, mentális, fizikai, szociális állapota határozza meg a segítségnyújtás formáját, módját, mértékét.
Az intézmény gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes - elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek. a napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról. Az otthonban a napi négy órát maghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Az intézménybe az előző bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is felvehető.
Az intézménybe a 18. életévét betöltött betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is felvehető, ha gondozási szükséglete a napi négy órát meghaladja, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
A szabadidő hasznos eltöltését foglalkozásokkal tesszük színessé, egyéni és csoportos foglalkozások keretében. Kis házi könyvtárral rendelkezünk, videó, DVD film vetítésére is tudunk lehetőséget biztosítani.
A társadalmi ünnepeket, név és születésnapokat megtartjuk, a hagyományok őrzésére nagy figyelmet fordítunk Prevenciós előadásokat és szűrővizsgálatokat szervezünk (látás, hallás, urológiai és pulmonológia). Ellátottaink részére háromszori étkezést, a diabeteses betegeknek diétás  étkezést,  tízórait és uzsonnát biztosítunk.
Hetente egy alkalommal az általános orvosi ellátást az intézmény háziorvosa nyújtja.
A napi ápolás-gondozás célja az állapotromlás megelőzése, a test-lelki állapot folyamatos figyelemmel kísérése. Az ellátottak gyógyszereinek biztosítása a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
Havonta egy alkalommal fodrász és pedikűrös igénybe vehető, az ellátott saját költségén.
Az intézmény biztosítja a rendszeres mosást-vasalást, és a ruhanemű javítását.
Fizikai ellátásban segítségnyújtás: fürdetés- étkezés-bevásárlás.
Mentális gondozás: szellemi képességek hanyatlásának megakadályozása, szellemi frissesség megtartása.
Egészségi állapot folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén orvosi ellátás biztosítása.
Betegség szövődményeinek kialakulásának megakadályozása.
Egyéni bánásmód és ápolás az ellátott állapotának tükrében.
Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma
Gondozási tevékenység: a lakók részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során a szociális, testi és szellemi állapotnak megfelelő egyéni bánásmódban való részesítés keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkciók helyreállítására kerül sor.
Ápolási tevékenység: az otthon által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő, és az otthon keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység.
Az intézmény a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a lakók ellátását egyéni gondozási terv alapján végzi.
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat, azok megvalósításának módszereit. Az intézményben a gondozási terv minden lakóról az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül készül.
Kapcsolattartás elősegítése
Folyamatosan tatjuk a kapcsolatot a hozzátartozókkal. Fontosnak tartjuk a jó kapcsolatok ápolását, mert csökkenti a magány érzését. A lakó állapotában történt változás esetén telefon útján értesítjük a hozzátartozót. A falu közösségi életébe is bekapcsolódunk, részt veszünk a rendezvényeken, ilyenkor alkalom nyílik a beszélgetésekre. A közös séták ismerkedésre adnak lehetőséget. Az intézményben történő előadásokra, rendezvényekre mi is szívesen fogadjuk a község lakóit.
Prevenciós munkánk során igyekszünk minél szélesebb réteget bevonni.
Jól működik a közösségi munka az ellátási területen élőkkel és az egészségügyi (orvos, asszisztens), valamint a szociális ellátórendszerben (házi segítségnyújtás és falugondnok) dolgozókkal.
Fontos, hogy az idősgondozásban résztvevő kollégák az adott településen jól ismerjék egymást. A jól működő kapcsolat előnyt jelent a munkavégzés szempontjából.
Hitélet gyakorlásának lehetősége
Intézményünkben havi rendszerességgel van lehetőség közös imádkozásra, éneklésre. Különböző felekezetek gyakorolhatják hitüket. Állandóan meghívott vendégeink közé tartozik a római katolikus és a református lelkész. A lelki béke megteremtésének érdekében ebben a korban szükség van az imára. A lelki egészség megőrzése egyik fontos mentálhigiénés munkánk. Az egyházi ünnepeket megünnepeljük, lehetőség van szentgyónásra, áldozásra, a megfelelő meghitt körülményekről mindig gondoskodunk. Az intézmény szomszédságában van a római katolikus templom, így a lakóknak minden vasárnap lehetőségük van részt venni a szentmisén.
Veszteségélmény, és annak feldolgozása
A krízis: lelki válság. Fenyegetettség, váratlan veszteség hatására bekövetkező, a személyiséget súlyosan veszélyeztető lelki állapot, mely során a korábban eredményesen alkalmazott probléma megoldási módszerek nem működnek.
A személyiség beszűkül, ezért nagy szerepe van az intézmény dolgozói által nyújtott segítségnek a krízishelyzet megoldásában.
A gyász: Egy szeretett személy elvesztése olyan tapasztalat, amely megmutatja, mit is jelent a halál. A halálélmény átgázol rajtunk, letaglóz bennünket, elbizonytalanít önmagunkkal és mindent illetően, amit eddig természetesnek tartottunk.
Az intézményünkben is szembe kell nézni az elmúlással. Több alkalommal beszélünk róla, hogy ne legyen tabu az idősek életében. A haldoklóval való törődés, bátorítás, a szerető közellét is egyik feladatunk. Az emberi méltóságot megőrizve ápoljuk és gondoskodunk róla az utolsó órákban is. A halál beállta után gyertyát gyújtunk, piros rózsát teszünk a „megszokott helyén” és közös imával veszünk végső búcsút. A temetési szertartáson részt veszünk, és az emlékezés virágaival engedjük a végső útjára „a mi családtagunkat”.
Szabad, és kell is gyászolni, emlékezni egyenként és közösen is az elhunyt személyre.
A veszteség feldolgozására mentálhigiénés foglalkozás keretében felelevenítjük az emlékeket, s mindenki elmondhatja érzéseit, félelmeit.
Az intézmény közösségi élete, programok
Minden év első rendezvényei közé tartozik a farsang. Nagy örömünkre szolgál, hogy valamennyi lakónk jelmezbe öltözik, és bemutatkozik lakótársainak. Megünnepeljük minden évben a nemzeti ünnepeket, történelmi eseményeket. Meghívott előadókkal tartunk történelmi visszatekintést. Lakóink szívesen vesznek részt, és emlékeznek az egyéni életükben történt eseményekre. Az idősek napját, anyák napját rendszeresen megünnepeljük lakóink hozzátartozóinak, a község iskolásainak, óvodásainak és az intézmény dolgozóinak aktív részvételével. A legnagyobb ünnep a Karácsony, ilyenkor a falu karácsonyi rendezvényén bemutatott műsort láthatjuk mi is az otthonban. A meghívott vendégeinkkel közösen elfogyasztjuk a vacsorát, közös karácsonyi énekléssel köszöntjük Jézus születését. Minden lakónak szüksége van arra, hogy fontosnak érezze magát ezért  megünnepeljük minden lakónk születés- és névnapját, azon a napon kis ünnepséget szervezünk. Kerti-partit rendezünk évente, ahol közösen főzünk, és élő zenére táncolunk. Kirándulásokat teszünk a Balaton partján.
Kreatív foglalkozások biztosítása
Gyakran szervezünk kreatív foglalkozásokat, mert ezek lelkileg erősítik, és boldogabbá teszik az időseket. Napi rendszerességgel nyújtunk lehetőséget színezésre, rajzolásra. Ősszel színes leveleket gyűjtünk, melyből természet-képeket készítünk, ez a foglalkozás nagyon jó hangulatban telik, mindenki kifejezheti kreativitását. Mozaik képeket készítünk színes papírokból, ezeket saját örömünkre, az intézmény díszítésére használjuk. A karácsonyi, húsvéti ünnepek előtti előkészületek is közösen történnek, feldíszítjük a szobákat, közösségi helyiségeket, saját magunk által készített díszekkel. Az aktuális évszaknak megfelelő képek rajzolása is kedvelt program, műveink visszaköszönnek ránk az intézmény falairól. Termésekből fali képeket és dísztárgyakat készítünk.
Demens betegek mentálhigiénés ellátása
Nagyon fontos a demens beteg megközelítése, hinnünk kell abban, hogy minden ember értékes, hogy minden embernek van lelke, vannak érzései, van személyes története, mindenki számára nagyon fontos a jelen pillanat. A betegnek egy jó barátra van szüksége, aki megérti, figyel rá, aki szereti. A legjobb módszer az együttdolgozás, a személyiség központú ápolás.
Intézményünkben igyekszünk megvalósítani a „jó barát modell” szerinti gondozást. Fontos a demens ember ellátásában a szerető, barátságos ember jelenléte, akire mindig számíthat. Számukra különösen fontos a nyugodt, családias környezet biztosítása.
Az intézmény lakóit megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos titokvédelem. Az intézmény biztosítja, hogy az intézményi elhelyezés során a lakó egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel a lakó szociális rászorultságának tényre. A Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla nem korlátozza a lakóit személyes tulajdonát képező tárgyai használatában. Az intézmény lakójának joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára.
Érték – bizalom – méltóság e három gondolat jegyében végezzük az intézményben az idősek ellátását.

Részleteit

Település Mindszentkálla
Utca / házszám Rákoczi u 16
Telefonszám +3687478170
Telefonszám ---
E-Mail idosotthonmindszentkalla@gmail.com
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com