Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny

Önkormányzati otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Az intézmény két telephelyén - Görcsönyben és Keresztespusztán - 170 idős lakót gondoznak.
A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.
Teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése.
Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak.
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,olyan elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyek gondozását-ápolását végző egység, mely az egészségügyi intézeti- kórházi- kezelést nem igénylő, de önmaguk ellátására átmenetileg, vagy tartósan nem képes személyek részére nyújt komplex ellátást.
Az intézmény két telephelyén - Görcsönyben és Keresztespusztán - 170 idős lakót gondoznak. A jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes körű fizikai, egészségügyi ellátást, mentális gondozást biztosítanak és megszervezik a lakók hasznos időtöltését, szórakoztató jellegű foglalkoztatását is. Különféle szabadidős programokat, rendezvényeket szerveznek.
Az ellátás színvonalának emelése, az egyénre szabott gondozás feltételeinek biztosítása érdekében a jövőre vonatkozóan a lakók betegségtípusonkénti csoportosítása, további ápolási és demens részlegek kialakítása a cél. Mindezek megvalósítása a lakók biztonságérzetének növelését, függőség-érzetének csökkentését, életminőségük javítását hivatott szolgálni.
A gazdasági és gondozási részleg egységesen biztosítják az időskorúak gondozásához és ápolásához szükséges gazdasági, élelmezési, egészségügyi ellátást. Az intézmény irányítását az intézet igazgatója és szakmai helyettesei látják el.
Helyszín
A "Kastélypark" Módszertani Otthona a megyeszékhelytől 20 km-re, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető helyen, Görcsöny községben található. Baranya megye 60-as évekbeni szociálpolitikája 1965-ben hívta életre az intézményt és mentette meg a kastélyt páratlan, 16 hektáros környezetével együtt. A természetpark jól kiemeli a kastély különleges épületét és egyben jó szolgálatot tesz a gondozói munkában is, hisz lakóink . jó idő esetén . szívesen tartózkodnak a park fái között. A keresztespusztai telephely már 1950-ben szociális intézményként működött egy nemesi kúria átalakítása és parkjának rendbetétele után.
Elhelyezés / férőhely
Intézményünk Görcsönyben 11 apartamanban , Keresztespusztán 3 apartmanban az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosítósító ellátást is nyújt.
Étkezés / ellátás
Étkezés: naponta háromszor a betegeknél segédkezés. Teljes ellátás. saját üzemi konyha van
Általános
Az intézményben elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az intézménybe az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személy otthonunkban nem gondozható, ellátásukról más intézmény keretében kell gondoskodni.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Hegedüsné Hegyi Edit,Óbéri Ildikó
Intézményünk Görcsönyben 11 apartamanban- összesen 100 férőhellyel- , Keresztespusztán 3 apartmanban- összesen 70 férőhellyel- az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosítósító ellátást is nyújt.
A kastélyépület földszintjén 12 férőhelyes, jól felszerelt ápolási osztályt hoztunk létre. Az osztályon állandó ápolói felügyelet biztosított. Minden betegágy gyógyászati segéd-, valamint kényelmi eszközökkel felszerelt. Ha az ellátást igénybe vevő személy esetében demencia körébe tartozó kórkép kerül megállapításra, ellátásáról az intézményen belül a keresztespusztai telephelyen kialakított demens részlegen gondoskodunk.
Gondozási feladatok felsorolása:
 • orvosi rendelés: az intézet orvosa – házi orvosa
 • szükség szerint akut ellátás
 • Neurológiai szakrendelés
 • Pszichiátriai szakrendelés hetente egyszer helyben
 • Tüdőszűrés évente egyszer helyben
 • Hét végén ügyeleti rendszerhez csatlakozva
 • Szakvizsgálatok, kivizsgálások, kórházi kezelések az orvos utasítása szerint
 • Gyógyszerrendelés a gyógyszertárból havonta egyszer + szükség szerint. Szakorvosi gyógyszerek előírás szerint
 • Vitális paraméterek ellenőrzése hetente egyszer + utasítás szerint.
 • Vércukor ellenőrzés – a cukorbetegeknél havonta, a többi ellátottnál évente egyszer.
 • Gyógyszerelés: egyénre szabottan, naponta 3-szor, három részes gyógyszer adagolókba kikészítve, bevételét nővér kontrollálja. Este 8 órakor altatók, egyéb esti gyógyszerek beadása.
 • Széklet ellenőrzés naponta, rászorulóknál dokumentáción rögzítve.
 • Folyadékháztartás biztosítása, fekvő betegeknél, demens betegeknél folyadéklap vezetése.
 • Torna – gyógytorna –ágytorna naponta
 • Fizikoterápia – kezelések a szakorvos utasítása szerint.
 • Mentálhigiénés gondozás naponta a gondozási mentálhigiénés teammel –külön is szabályozva
 • Egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás – prevenció szükség szerint – folyamatos
 • Étkezés: naponta háromszor a betegeknél segédkezés, etetés szükség szerint. Diéta biztosítás a cukorbetegnek, valamint az ulcusos betegeknek. Folyékony, pépes a nehezen nyelőknek.
 • Ágyneműcsere kéthetente, a betegeknél szükség szerint naponta.
 • Pelenkanadrágok cseréje naponta négyszer + szükség szerint.
 • Testhigiéné biztosítása: a fekvőknél naponta fürdetés + szükség szerint. A mozgékony lakóknál hetente egyszer – nővér jelenlétében, füzetbe rögzítve
 • Haj –és köröm toalett hetente egyszer (nővér + fodrász)
 • Száj toalett – fekvőbetegeknél PAGAVIT szájecsetelő
 • Ruhacsere hetente egyszer (szennyes leadás – tiszta ruha átvétel), a fekvőknél szükség szerint.
 • A lakók ruháinak monogramozása, az intézeti ruhák félévenkénti leltározása, szekrények rendbetétele.
 • Betegszobákban az éjjeliszekrények, vaságyak fertőtlenítéses lemosása naponta
 • Étkezőtálcák, poharak, evőeszközök tisztítása, fertőtlenítése naponta
 • Éjjeli edények tisztítás szükség szerint – egyébként ágytálmosógép használata kötelező
 • Hűtőszekrények ellenőrzése, fertőtlenítése egyszer.
 • Dohányzás rendeleteinek betartása – csak a kijelölt helyen
 • A pszichés – mentális gondozás minden dolgozó kötelező feladata (amely külön is szabályozva van)
 • Gyógyászati segédeszközök alkalmazása a mobilizáláshoz.
 • Az ápoló – gondozói szakszemélyzetnél információcsere minden nap reggel 7 órakor kötelező - szóban és írásban. Kötelező naponta műszakváltás előtt a napi átadó – átvevő füzet elolvasása és tudomásulvétele.
 • Kötelező az acut betegségeknél, valamint a legyengült fekvőbetegeknél a főnővér utasítása szerint, nővér megfigyelő lap – folyadéklap vezetése, - pontos dokumentálása.

 

 • Mentálhigiénés ellátás
 • A lakók ellátásának igen fontos része a mentálhigiénés gondozás, lelki egészségvédelem.
 • Célja: a természetben és emberek életében is jelen van az egyensúlyra, harmóniára való törekvés, ebben segít a mentális gondozás, melyet biztosít az intézmény.
 • személyre szabott bánásmód,
 • konfliktushelyzetek megelőzése, megoldása érdekében az egyéni, vagy csoportos beszélgetések /prevenció, korrekció/,
 • szabadidő kulturált eltöltésének feltételei /foglalkozások keretében/,
 • szükség szerint pszichotherápiás foglakoztatás,
 • ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételei,
 • gondozás, ill. rehabilitációs tervek megvalósítása, valamint azok dokumentációjának vezetése,
 • hitélet, joggyakorlat feltételei,
 • segít, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását, működését,
 • különös odafigyeléssel a szellemi hanyatlásban szenvedő betegeknél szeretetteljes lelki ápolás, valamint az emberi méltóság biztosítása életük végéig,
 • hatékony együttműködés a gondozási teammel,
 • mentálhigiénés munkaterv és éves foglalkoztatási terv készítése

 

 

Részleteit

Település Görcsöny
Utca / házszám Hársfa u 6
Telefonszám +3672372402
Telefonszám Fax: +3669372781
E-Mail igazgato@kastelypark.t-online.hu
keresztespuszta1.kastelypark@h-wnet.hu
Web ---
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com