lepicol 2
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.

További intézmények befektetőknek!

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket is kínálunk az ország több pontján. Ezen, nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot !

Email: berecz@carehomenet.com

Képernyőfotó 2019 05 27 8.33.03

Szent Katalin Szeretetotthon Nyíregyháza

Magán otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Alapfeladatát tekintve bentlakásos szociális otthon. Lakószobáinkat a benne lakó bútorozhatja be, így minden szoba más és más személyes jelleggel bír.
Az Intézmény 1993-ban alakult, 96 fő férőhellyel rendelkezik. Alapfeladatát tekintve bentlakásos szociális otthon. Lakószobáinkat a benne lakó bútorozhatja be, így minden szoba más és más személyes jelleggel bír. Az idősotthon lakói általában saját ruházatukat használják, akiknek viszont nincs megfelelő ruhaneműje, az intézmény a Házirend szerint biztosít számára. Az egészséges táplálkozás érdekében számítógépes programnak megfelelően, kalóriaérték alapján állítják össze a heti étlapot. Az étrend összeállításánál a gondozottakból alakult Élelmezésvezetői Bizottság kívánságait is figyelembe veszik.
Helyszín
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza A Szent Katalin Szeretetotthon Nyíregyháza ipartelepi részén, egy zárt, parkosított, csendes környezetben fekszik. Könnyen megközelíthető a 13-as autóbusszal, a megálló az intézménnyel szemben található.
Elhelyezés / férőhely
96 fő férőhely,1-2-3 ágyas szobák
Étkezés / ellátás
Saját konyha, napi háromszori étkezés (diétásoknak 6x).
Általános
Az Intézmény alapfeladatát tekintve bentlakásos szociális otthon.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Nagy Attila,Csermák Brigitt
A gondozási, foglalkoztatási helyiségek, feladatellátásuknak megfelelően lettek kialakítva. A lakószobák megoszlása a következő: 46 db 1 ágyas szoba, 10 db 2 ágyas szoba, melyekhez külön vizesblokk tartozik. A többi 3 ágyas férőhely. A lakószobákat a benne lakó idősek bútorozhatják be ízlésük szerint, akiknek nincs megfelelő bútorzata azoknak az intézmény rendezi be a szobájukat. Törekszünk az ideális lakókörnyezet kialakítására, melyben az ember és környezete szerves egységet képez.
Az egészséges életmód egyik színtere az udvar. A különböző talajfelületek más-más célt szolgálnak. Van burkolt és füvesített terület, virágos- és veteményeskert. Az udvar egy része változatos mozgásokra és sportjátékokra is alkalmas.
Az intézmény építészeti adottságait, rendelkezésre álló helységeit igyekszünk ésszerűen kihasználni.Az épületben a nyugtalanítólag ható zsúfoltságot igyekszünk elkerülni. A természetes megvilágítás érdekében a lakószobák, a közös helyiségek ablakai nagyok, tiszták, az ablakpárkányokon elhelyezett cserepes virágok sem árnyékolnak, naponta többszöri szellőztetésre jó lehetőség van.
Az intézmény az étkezést lakóink életkori sajátosságainak, az egészséges táplálkozás követelményeinek, valamint az esetleges diétás előírásoknak a figyelembe vételével következőképp biztosítja.
A fennjáró lakóink az intézmény étkezőjét tudják igénybe venni. Tavasztól őszig igyekszünk az időjárás figyelembe vételével arra ösztönözni lakóinkat, hogy használják ki környezet adta lehetőségeinket, s étkezés után sétáljanak az intézmény parkjában. Mozgásukban akadályozott lakóink étkezését a szobákban, illetve az emeleten kialakított ebédlőrészekben biztosítjuk. Az Otthon dolgozói fekvőbeteg ellátásakor a megfelelő mennyiségű és rendszeres folyadékbevitelről gondoskodnak, ezt kötelességük dokumentálni is.
Lakóink életkori sajátosságait, állapotukat és egészségügyi ellátásukat, valamint az egészséges táplálkozás követelményeit szem előtt tartva lehetőség van a pépes ételek, valamint a diétás étrend biztosítására is- amennyiben ezt az orvos elrendeli, avagy szükségesnek látja. Szintén orvosi előírásra biztosítani tudjuk a gyakoribb étkeztetés lehetőségét is. Az otthon napi háromszori étkezést biztosít- ebből a főétkezés mindig kétfogásos meleg étel, továbbá heti négy-őt alkalommal meleg vacsorát is biztosítunk az ellátottak részére.
Személyi higiéné
A lakók fürdetését szobánkénti beosztással naponta végzik nővéreink, természetesen a szükség szerinti tisztálkodás /tisztázás mellett gondot fordítva a kéz és körömápolásra, hajmosásra, borotválkozásra is.
Környezeti higiéné
A vizesblokkokban naponta egyszer fertőtlenítő felmosást végzünk, illetve szükség esetén. A lakószobákban, közösségi helységekben naponta egyszer takarítást, havonta egyszer fertőtlenítést végzünk. Minden helységben évente két alkalommal általános nagytakarítást, ablaktisztítást, függönymosást, szőnyegtisztítást végzünk/ végeztetünk. A hulladékgyűjtést fóliazsákkal ellátott szemétgyűjtőkben végezzük, a veszélyes hulladékok kezelésére és tárolására külön gyűjtőedényekkel rendelkezünk; elszállítására erre szakosodott céggel szerződést kötöttünk.
Egészségügyi ellátás
Az intézmény biztosítja az igénybevevők egészségügyi ellátását
Ennek keretében gondoskodik
beköltözést követően háziorvos vizsgálatról
egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
rendszeres orvosi felügyeletről, heti két órában, pszichiáter rendeléséről
hetente kétszer, a törvényben előírt óraszámban szükség esetén háziorvos rendeléséről
szükség szerinti ápolásról
szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról
kórházi kezeléshez való hozzájutásról,
test távoli gyógyászati segédeszközök biztosításáról, szűrővizsgálatokon való részvétel biztosításáról, illetve szűrővizsgálatokra szállításról
orvos által előírt releváns diéta biztosítása
Az intézményben a nap 24 órájában, folyamatos munkarendben, szakképzett ápolónők felügyeletével élik lakóink életüket. Az ellátás személyre szabott, a meglévő önellátási képességek megőrzésére épül. Az Otthonban műszakonként, az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről sorszámozott, hitelesített „Átadónaplót" kell vezetniük a műszakban lévő nővéreknek. Az Otthon megfelelő felszereltségű orvosi szobával rendelkezik, a fogászati ellátásokat a városban található körzeti fogorvosi ellátás segítségével tudjuk biztosítani. Egyéb, fentiekben nem említett szakorvosi ellátást a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház szakrendelőibe, kórházaiba való beutalással, betegszállítóval tudjuk biztosítani. A testközeli eszközök beszerzése, cseréje, pótlása közgyógy ellátásra való jogosultság esetén ezen a módon, vagy a törvényes képviselő/ hozzátartozó költségén történik.
Mentálhigiénés ellátás
Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybevevő mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja:
a személyre szabott bánásmódot
a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni beszélgetést
a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
a gondozási tervek megvalósítását
a hitélet gyakorlását
segíti, ösztönzi az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakítását
Intézményünk igyekszik mindent megtenni az ellátást igénybevevők aktivitásának megtartása, állapotrosszabbodásuk megakadályozása érdekében. A kiscsoportos foglalkozások, az intézményen belüli, valamint az Otthon területén kívül eső programok lehetősége mindezen célok megvalósulását hivatottak segíteni. Otthonunk nem csupán a szakmabeliek, a hivatásos gondnokok és hozzátartozók előtt kíván nyitott lenni, preferáljuk a régi barátságok, ismeretségek megtartását, ápolását is. Mivel intézményünk az egész ország területéről fogad ellátást igénylőket, ez nem ritkán megoldhatatlan problémaként merül fel a hozzátartozók, régi barátok látogatásának megvalósításakor. Ágyban fekvő, mozgásukban akadályozott lakóink sem kényszerülnek csak a szobákban tölteni napjaikat. A csoportfoglalkozásokra olyan lakók is beosztásra kerültek, akik aktívan már nem tudnak részt venni a foglalkozásban, de a társas közeg, a megváltozott napirendek reményeink szerint pozitívan befolyásolják kedélyüket - ezáltal állapotukat, a pszeudodemencia viszonylagos korrigálását. A születésnapok, névnapok, a hagyományos ünnepekről való megemlékezések ugyan ezt a célt szolgálják.
Szabadidős programok
Az ellátottak korának, egészségi, mentális állapotának, képességeiknek és adottságaiknak figyelembe vételével szervezzük meg
az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket
a szellemi és szórakoztató tevékenységeket
a kulturális tevékenységeket
Intézményi keretek között biztosítjuk a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét lakóink számára, mely összetevődik a mentálhigiénés munkatársak által az érdeklődési körnek megfelelő csoportfoglalkozások megtartásából, valamint a lakóink érdeklődésére számot tartó- intézményen kívüli- szervezett programokon való részvételből. Lehetőség van kirándulások, városlátogatások megszervezésére is- erre való igény esetén, valamint nagyobb városokban kulturális programok, kiállítások látogatására­ szintén a lakók zsebpénzének terhére. Az intézményen kívül szervezett programokon való részvétel nem kötelező jellegű, csupán lehetőség lakóink számára, amelynek tartalmát igényeik alapján szervezzük meg. A távolabbi helyszíneken lebonyolítandó szabadidős programokhoz a szükséges és kellő létszámú felügyeletet biztosítja az intézmény, a lakók egészségi és mentális állapotának mérlegelése után. Az intézmény területén tartott csoportfoglalkozások, valamint szabadidős tevékenységek eszközigényét, tárgyi feltételeit szintén az intézmény biztosítja. Az Otthon épületét körbe ölelő park, a kulturált, virágokkal díszített terület szintén a kellemes és egészséges időtöltés biztosítása miatt kerül kiépítésre, reméljük lakóink megelégedésére.

Részleteit

Település Nyíregyháza
Utca / házszám Tünde u 18
Telefonszám +36308259353
Telefonszám +367060122689
+3642460018
E-Mail szentkatalinszeretetotthon@gmail.com

Hely

Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye), Magyarország
Nyíregyháza Tünde u 18, 4405

Eladó Nyugdíjas falu projekt Debrecen

A projekt bemutatása

Magyarország lakossága, a fejlett nyugati államokhoz hasonlóan - folyamatosan öregszik, ezzel együtt egyre fontosabb szerep jut az idősgondozás különböző intézményeinek. Napjainkban a hazai idősotthonok közül a magas színvonalon működő luxus intézményekből hiány mutatkozik. Az ilyen jellegű intézményekkel könnyebben ide lehetne vonzani a nyugat-európai időseket, ahelyett hogy mi mennénk ki ellátni őket. Főleg, hogy Európában egyre gyakoribb jelenség az „időskori elvándorlás”, az emelt szintű intézményekkel Magyarország kiemelt célállomássá válhat.
A leendő intézmény saját tulajdonú területe, gyógyvízzel, geotermikus energiával rendelkező tizenhét hektáros, arborétumi környezetben, Debrecen-Bánk település szomszédságában található. A debreceni nemzetközi repülőtér (Debrecen Airport) 10 perc alatt érhető el a tervezett Nyugdíjas otthontól, ami kiváló lehetőséget teremt a fent említett nyugat-európai nyugdíjas réteg ide vonzásához. A WIZZ AIR 22. bázis repülőtereként jelenleg a hét minden napján van közvetlen repülőjárat Debrecenből London Luton, heti három járat Eindhoven, heti két járat Brüsszel- Párizs- Milano- Malmö- Tel Aviv- repülőterekre. Nemrég indult be a LUFTHANSA heti három járata Münchenbe, illetve további légitársaságokkal is vannak folyamatban tárgyalások.
A 4,5 milliárd forint összbekerülési költségű projekt 204 db 27/40/60m2-es akadálymentes, földszintes, kis konyhával felszerelt teraszos lakást tartalmazna saját 40m2-es kertrésszel, továbbá három nagy közösségi kiszolgáló egységet. Az egyik a projekthez tartozó- és már meglévő, de átalakítandó 2,5 hektáros tó partján létrehozandó főépület: étteremmel, kártyaszobával, könyvtárral, fedett- nyitott gyógyfürdővel saját minősített gyógyvízzel, gyógykezelőkkel, fitnesz részleggel. A másik egy külső vendégek számára is egész évben használható fedett- nyitott fürdőépület, a harmadik pedig egy funkcióját tekintve „kórház” jellegű épület intenzív ápolásra is alkalmas 10 felszerelt kétágyas szobával. Terveink szerint ezt a szolgáltatást évente szerződésben meghatározott napra külön térítés nélkül nyújtanánk minden közös költséget befizető lakó számára. Az épület földszintjén orvosi rendelővel (33 fős egészségügyi személyzettel), ill. különböző üzletekkel. A kb. 4,5 hektáros terület központi parkjában pedig - a jelenlegi tervek szerint – egy ökumenikus kápolna foglalna helyet. A tervezett projekt tartalmazna még nem szokványos szolgáltatásokat is: saját minibusz és golfkocsi park (a falu lakóinak szállításához), salakos teniszpálya, ingyenes WIFI, kültéri mini golfpálya, külön épületben lévő barkácsműhely, hobbi termesztő fóliasátor, csónakázási- horgászati lehetőség, saját 16m-es kilátó.

Berecz István tel:+36 30 613 0051

További intézmények befektetőknek!

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket is kínálunk az ország több pontján. Ezen, nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot !

Email: berecz@carehomenet.com

 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez