Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Fundaţia Creştină Diakonia Cămin pentru Vârstnici Fratele Bun Cluj Napoca

Magán otthon (Románia)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Căminul "Fratele Bun" din Cluj-Napoca funcţionează din 2002 şi oferă servicii socio-medicale acreditate în condiţiile legii.
Fundaţia noastră promoveză căminul pentru vârstnici considerându-l un mediu liniştit, primitor, familiar şi curat. Spaţiul în care se manifestă viaţa beneficiarilor se reduce de multe ori la o singură clădire, o cameră sau un pat, iar vârstnicii nici nu-şi doresc altceva decât grija şi atenţia, ceea ce noi încercăm să le oferim.
Beneficiarii căminelor noastre sunt acei vârstnici, care acasă nu mai pot fi îngrijiţi şi supravegheaţi doar într-un mod foarte dificil; din acest motiv colectivul de muncă al căminului pentru vârstnici depune mari eforturi şi asigură condiţii speciale şi îngrijre adecvată.Scopul nostru este aşadar, ca beneficiarii noştri să fie îngrjiţi cu demnitate atât în ceea ce priveşte igiena şi alimentaţia lor cât şi în privinţa unui mod de viaţă substanţial şi calitativ.
Dorinţa noastră este ca în pofida unor dizabilităţi şi a regresiei fizice sau psihice, vârstnicii să se poată bucura de o viaţă socială armonioasă, desigur, pe măsura capacităţii şi posibilităţii lor.
Zilnic se depun eforturi pentru a crea un mediu familiar, punând un deosebit accent pe socializarea, mobilizarea, îngrijirea medicală și spirituală a beneficiarilor. Se încearcă informarea lor privind evenimentele mondiale, se organizează excursii şi vizite în oraş.
În plus se întreţine o strânsă legătură cu familia, aparţinătorii şi prietenii acestora.Căminul "Fratele Bun" din Cluj-Napoca funcţionează din 2002 şi oferă servicii socio-medicale acreditate în condiţiile legii. Căminul se remarcă prin ambientul plăcut, primitor şi deschis, în care prezenţa aparţinătorilor, a voluntarilor şi a practicanţilor creează o atmosferă plăcută, orientată spre client şi nevoile acestuia.
 • supraveghere 24/24 de ore;
 • asigurarea igienei zilnice corporale complete, inclusiv în cazul vârstnicilor bolnavi în pat;
 • administrarea medicației conform foii de observație clinică;
 • îngrijire medicală de bază și de specialitate, îngrijire paliativa pentru pacienţii incurabili în fază avansată;
 • servirea mesei: 3 mese principale și 2 gustări;
 • asigurarea aspectului fizic corespunzător (tuns, bărbierit); masaj terapeutic, fizioterapie;
 • acces la telefon;
 • spălarea și călcarea hainelor pacienților;
 • aerisirea și igienizarea camerelor;
 • programe de socializare, recreere şi ocupaţionale.
Căminul dispune de 18 locuri în camere cu 1, 2 sau 3 paturi.Camerele dispun de tot confortul necesar: paturi pentru îngrijire cu reglare electrică, televizor, noptieră, radio, iar beneficiarii sunt încurajați ca împreună cu cei dragi să aibe preocupări cu referire la decorarea şi amenajarea noii lor camere, aşezând în jur lucruri și amintiri personale, importante mai ales în cazul pacienților care suferă de boala Alzheimer.Dușurile și căile de acces sunt adaptate în mare măsură la deficiențele locomotorii.
Pe cine aşteptăm în căminele noastre?
 • vârstnici peste 65 de ani, care au nevoie de îngrijire sau sunt bolnavi şi care doresc să se mute în cămin
 • pacienţi vârstnici care au nevoie de îngrijire temporară
 • persoane vârstnice în fază terminală a vieţii care au nevoie de îngrijire intensivă
Pflegeheim "Gute Geschwister"
Klausenburg
Es ist sehr wichtig für uns, dass die Menschen, mit denen wir in Verbindung treten, das Bild einer ruhigen, gemütlichen, familiären und sauberen Umgebung sehen. Der Raum, wo das Leben der Begünstigten läuft, ist oft auf ein einziges Gebäude reduziert, ein Zimmer und ein Bett. Alles was sie wollen ist oft einfach nur Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die wir zu bieten versuchen.
Die Begüstigten unserer Pflegeheime sind jene ältere Menschen, die zu Hause nicht länger betreut und beobachtet werden können oder wo dies nur sehr schwer geschehen kann. Deshalb bemühen wir uns besondere Bedingungen und angemessene Pflege zu bieten.
Unser Ziel ist es daher, dass unsere Begünstigten menschenwürdig gepflegt werden, sowohl in Bezug auf ihre Hygiene und Ernährung als auch auf einen bedeutendenund qualitativen Lebenstil. Wir wollen, dass sie, trotz ihrer Gebrechen, körperlicher oder geistiger Regression, ein gesellschaftlich harmonisches Leben genießen, natürlich ihren Fähigkeiten und Potenzialen angemessen.
Jeden Tag bemühen wir uns ein familiäres Umfeld zu schaffen und wir legen Wert auf die Sozialisation, die Mobilisierung und die medizinische und seelische Betreuung der Begüstigten. Wir versuchen sie mit den Geschehnissen der Welt auf dem Laufenden zu halten, organisieren Ausflüge und Stadtsbesichtigungen.
Aus der Perspektive der sozialen und emotionalen Gesundheit der Begünstigten werden ihre Familien, Betreuer und Freunde unsere Partner.
Dienstleistungen unserer Pflegeheime:
 • 24/24 Stunden Überwachung;
 • Bereitstellung der täglichen ganzkörperlichen Hygiene, auch im Bett;
 • Medikamentengabe nach dem klinischen Beobachtungsblatt;
 • Medizinische Grund- und Spezialversorgung, Palliativversorgung für unheilbar kranke Patienten im fortgeschrittenen Stadium;
 • 3 Mahlzeiten und 2 Brotzeiten;
 • Gewährleistung einer angemessenen physischen Erscheinung (Haarschnitt, Rasur);
 • Massage und Physiotherapie;
 • Telefonischer Zugriff;
 • Die Kleidung der Begünstigten wird gewaschen und gebügelt;
 • Lüftung undReinigung der Zimmer;
 • Programme für Sozialisierung und Beschäftigung.
Das Pflegeheim "Gute Geschwister" in Klausenburg
Das Pflegeheim ist seit 2002 in Betrieb und bietet akkreditierte, sozio-medizinische Dienste, gemäß den rechtlichen Vorschriften an. Das Pflegeheim ist gekennzeichnet durch seine angenehme, freundliche und offene Umwelt, von der Präsenz der Angehörigen, Freiwilligen und Praktikanten und einer angenehmen, kundenorientierten Atmosphäre.
Ausstattung
Das Pflegeheim hat Ein-, Zwei- und Dreibettzimmer, mit insgesamt 18 Pflegeplätzen.
Die Zimmer haben alleden nötigen Komfort wie: elektrisch verstellbare Pflegebetten, Fernseher, Nachttisch und Radio. Die Begünstigten werden ermutigt, ihre Umgebung/Zimmer mit Hilfe ihrer Angehörigen mit persönlichen Dingen und Erinnerungen zu schmücken und zu ordnen. Besonders wichtig ist dies für Patienten mit einer Alzheimer-Krankheit.
Die Badezimmer und Durchgänge sind weitgehend auf motorische Defizite ausgerichtet.
Personal:
 • 8 Krankepfleger
 • 1 Sozialarbeiter mit Hochschulabschluss
 • 1 Sozialarbeiter
 • 1 Hausmeister
 • internationale und lokale Freiwillige
Good Brother' Nursing Home, Cluj-Napoca
The term "nursing home" has a different meaning for each of us. Despite the fact that in today's world the presence of nursing homes is becoming more and more common; many people still have a negative attitude towards residing in one.
It is very important for the Diakonia foundation to portray a peaceful, welcoming, clean and friendly, family environment to all who meet us. The nursing home resident in many cases is confined to a building, a room or a bed, however they more importantly desire care and attention and this we provide for them.
The residents in our elderly homes are those elderly people who can no longer be cared for or nursed in their own home. Therefore we make an effort to offer appropriate conditions and quality nursing care.
It is the ambition of our foundation to care for our beneficiaries humanly in matters of hygiene, nutrition and quality of life. It is our desire for those in our care to enjoy a socially harmonious life appropriate to their sills and capabilities, and in spite of their physical and mental digression.
Every day we strive to establish a family atmosphere and we focus on the social, mobility, medical and emotional health of the beneficiaries. We try to keep them up-to-date with the incidents in the world and organize city walking excursions and sightseeing trips. In addition to this we maintain a partnership with the families, caretakers and friends of our residents.
Services provided in our homes for the elderly:
 •  24 hour supervision
 •  Provision of daily grooming, where necessary bed-bath
 •  Medication, dosage based on medical reports and requirements
 •  Primary medical care, palliative care for terminally ill patients
 •  3 meals, 2 snacks
 •  Grooming
 •  Massage and physiotherapy
 •  Laundry
 •  Airing and cleaning of the rooms
 •  Social events and activities
Rezidential-Nursing Home “Good Brother”, Cluj-Napoca
Everyone’s desire is to spend their pensionary years in peace and care.
The “Good Brother” nursing home has been providing care since 2002, recognized under the Act of Socio-medical services. An open, pleasant and friendly atmosphere prevails, where relatives, volunteers and students in training aim to serve the needs of the residents.
In the nursing home we welcome elderly people over the age of 65-70 who would like to be residents of the home, patients in terminal stadium who need intensive medical attendance; or ill, old people who need temporary medical attendance.
Amenities
The home offers both single and shared rooms for up to 18 residents.
For the comfort of the residents, the rooms are equipped with RC electric adjustable beds, TV, radio and bedside tables. With the help of their relatives, residents are encouraged to decorate their own rooms with personal belongings. This is especially important for patients with Alzheimer’s.
Bathrooms and hallways are equipped with mobility aids.
Staff
 • 8 caregivers
 • 1 social worker with bachelor degree
 • 1 social care worker
 • 1 repairman
 • International and local volunteers
Jó Testvér Gondozóotthon
Kolozsvár
A Jó testvér Gondozóotthon 2002 óta a törvény értelmében elismert szocio-medikális szolgáltatásokat biztosít. Otthonunkban  kellemes,  barátságos, nyitott légkör uralkodik, ahol a hozzátartozók, önkéntesek és gyakorlatozók jelenléte a bentlakók szükségleteit hivatott szolgálni.
A „gondozóotthon” kifejezés mindegyikünk számára mást jelent. Annak ellenére, hogy a mai világban a gondozóotthonok jelenléte egyre megszokottabbá válik, sokak viszonyulását a „csak otthonba ne vigyenek” kijelentés jellemzi.
Alapítványunk számára nagyon fontos, hogy a velünk kapcsolatba kerülők egy csendes, befogadó, tiszta és családias környezettel találkozzanak. Az otthonban lakó idősek élettere sok esetben egyetlen épületre, egy szobára vagy egy ágyra szűkül le, nem is vágyva másra, mint törődésre és figyelemre, amit mi igyekszünk is biztosítani számukra.
Gondozóotthonaink lakói olyan idősek, akiket saját otthonaikban már egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen tudnának ápolni és felügyelni. Éppen ezért otthonainkban igyekszünk kialakítani a megfelelő körülményeket és biztosítani a szükséges ápolást.
Alapítványunk célja, hogy idősotthonaink lakói számára méltó higiéniai feltételeket, egészséges táplálkozást, valamint minőségi életet biztosítson. Azt szeretnénk, hogy képességeikhez és lehetőségeikhez mérten, testi és lelki leépülésük ellenére harmonikus életet élhessenek.
Nap mint nap arra törekszünk, hogy családias légkört teremtsünk. Hangsúlyt fektetünk a bentlakók szocializációjára, mozgására, testi, lelki és szellemi egészségének ápolására. Igyekszünk tájékoztatni őket a nagyvilág eseményeiről, kirándulásokat és városi sétákat szervezni. Emellett szoros kapcsolatot ápolunk hozzátartozóikkal és barátaikkal.  
Otthonaink által nyújtott szolgáltatások:
 • napi 24 órás felügyelet a hét minden napján
 • mindennapi tisztálkodás biztosítása, ágyban fekvő idősek esetében is
 • gyógyszeradagolás a korházi kórlap alapján
 • egészségügyi alapellátás, speciális ellátás,  palliatív gondozás előrehaladott stádiumban lévő gyógyíthatatlan betegek számára
 • étkeztetés: 3 fő étkezés és 2 uzsonna
 • ápolt külső biztosítása (hajvágás, borotválás)
 • masszázs és gyógytorna
 • telefonkapcsolat biztosítása a hozzátartozókkal
 • a bentlakók ruháinak mosása és vasalása
 • szobák szellőztetése és tisztán tartása
 • szocializációs és foglalkoztató programok
Felszereltség:
A 18 férőhelyes otthon 1, 2 és 3 ágyas szobákkal rendelkezik.
A szobák berendezése elektromos távirányítással állítható ágyakkal, tv és rádió készülékkel, éjjeliszekrényekkel biztosítja a bentlakók számára a szükséges kényelmet. Biztatjuk őket, hogy hozzátartozóikkal együtt rendezgessék, szépítgessék szobájukat. Alzheimer kórban szenvedő betegeink számára fontos a személyes dolgaik és emléktárgyaik jelenléte.
A zuhanyzók és folyosók nagyrészben igazodnak mozgásszervi problémákkal küszködő idős személyek igényeihez.  
Kiket várunk otthonainkba?
 • 65 év feletti gondozásra szoruló vagy beteg személyeket, akik véglegesen be szeretnének költözni az otthonba;
 • átmenetileg ápolásra szoruló idős betegeket;
 • intenzív áplásra szoruló, életük vége felé közeledő idős személyeket.

Részleteit

Település Cluj Napoca
Utca / házszám Strada Zambilei Nr 5
Telefonszám +40264441971
Telefonszám +40264590780
E-Mail camin@cj.diakonia.ro
Alkategóriák Îngrijire bolnavi, Asistenţă medicală, Asistenţă umanitară, Asistenţă socială, Asistenţă medicală la domiciliu, Personal ingrijire la domiciliu, Asistenţă medicală permanent (24/24)
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com