lepicol 2
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.

További intézmények befektetőknek!

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket is kínálunk az ország több pontján. Ezen, nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot !

Email: berecz@carehomenet.com

Szociális Egészségügyi Intézmény Idősek Klubja Apostag

Idős klub (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez
Szociális Egészségügyi Intézmény Idősek Klubja Apostag

Leírás

Az Idősek Klubja az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi,mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosítószolgáltatást nyújt.
Az Intézmény által nyújtott szolgáltatás célja, feladata:
Idősek Klubja
A Klub a nappali szociális ellátás keretében elsősorban a sajátotthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Az Idősek Klubja az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi,mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosítószolgáltatást nyújt.
Férőhelyek száma: 30
Az ellátottak köre.
Az Idősek Klubjába felvehető az az öregségi nyugdíjkorhatáron felüli idős személy ,
valamint az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt erre a támogatásra rászorul pl. rokkant vagy beteg.
Nem vehető fel az intézménybe az a személy, aki mozgáskorlátozottsága vagy betegsége miatt sem egyedül, sem segítséggel nem tud bejárni a Klubba,aki
fertőzőbeteg, vagy kórokozó hordozó, továbbá bármely okból a közösségi életvitelre alkalmatlan pl. szellemi leépülés, alkoholizmus stb. miatt.
A Klub belső életét a Házirend szabályozza.
Helyszín
Bács-Kiskun megye, Apostag
Elhelyezés / férőhely
30 fő
Étkezés / ellátás
Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8-16 óráig
Általános
Szakfeladatok: • Nappali szociális ellátás : Idősek Klubja • étkeztetés • Védőnői szolgálat • Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Az Intézmény személyi összetétele: 1. Idősek Klubja : 1 fő mb. vezető (Valaczka Jánosné) 1 fő gondozónő (ötvös Józsefné) 1 fő takarítónő ( Nagy Józsefné) 2. Védőnői szolgálat : 1 fő védőnő ( Laki Margit) Tel: 78/428-080
Az ellátás igénybevételének módja:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Az Idősek Klubjába történő felvétel iránti kérelmet az intézményvezetőnek kell benyújtani,aki a döntésről írásban értesíti a kérelmezőt.
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel megállapodást köt. Az étkezési díjak változásáról az intézményvezető írásban értesíti a gondozottakat.
A gondozónő a gondozottakról egyéni gondozási tervet készít, amelyet évente átfogóan értékel, és az elért eredmények figyelembevételével módosít.
A kizárólag tanácsadásban, klubfoglalkozásban részesülő számára nem kell gondozási tervet készíteni.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak , akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek gondoskodni ebédről, és az egy főre esőjövedelmük a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg,az önkormányzat a napközi
otthonos konyháról ebédet biztosít saját elvitel formájában.
A kérelmet az Idősek Klubja vezetőjének kell benyújtani, a kérelemről a vezető dönt.
Az ebéd az Idősek Klubjában vehető át, 11.30 és 11.45 között.
Azétkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapbanigénybevett étkezési napok szorzata,
nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének
25 %-át.
A Klub szolgáltatásai
1. Napi egyszeri meleg étel /ebéd/ biztosítása
Azételt az általános iskola napközi konyháján készítik. A gondozottak azétkezésért térítési díjat fizetnek. Az étkezésért fizetendő személyitérítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapbanigénybevett étkezési napok szorzata nem haladhatja meg a jogosult napi jövedelmének 25 %-át.
2. Szabadidős programok biztosítása
Az Idősek Klubja tagjai a Klub helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait
térítésmentesenhasználhatják. A Klub napi és heti sajtótermékeket, színes TV-tvideomagnót, CD-s rádiómagnót biztosít, ezenkívül kártya- éstársasjátékokat szervez. évi rendszerességgel farsangi, nőnapi, időseknapi, karácsonyi rendezvényeket tart, esetenként kirándulásokat,színházlátogatást, vetélkedőket szervez. Helyiséget biztosít a Dalkörheti összejöveteleihez. A színház, kirándulás költségeit a résztvevőkfizetik.
3. Egészségügyi ellátások :
Rendszeres vérnyomásmérés, egészségügyi felvilágosító előadások szervezése, mentális gondozás.
Segítségnyújtás az egészségügyi szakellátásokhoz való hozzájutásban.
4. Hivatalos ügyek intézésének segítése
Segítségadás hivatalos nyomtatványok kitöltésében , hivatalos iratok beszerzésében.
2007-ben tartott nagyobb programjaink:
Január 23-án kedden a Magyar Kultúra Napjáról tartottunk megemlékezést, 17 fővel.
Február 09-én a kiskőrösi Termálfürdőben voltunk 21 fővel.
Február 14-én farsangi mulatságot szerveztünk a klubban, ahol 32 fő vett részt.
Március 08-án 38 fővel éppen csak befértünk az ebédlőbe nőnapot ünnepelni.
Március 29-én 28 fő vett részt Kertészeti ás Kiskertművelési Fórumonkon.
április 24-én ismét Kiskőrösön fürödtünk, ismét 21 fővel
április 30-án résztvettünk a községi majálison a Dunaparton , összesen 29 fővel.
Május 30-án kirándultunk Székesfehérvár-Agárdra, összesen 30 fő.
Július 10-én fürdés Gunarason 25 fővel
Szeptember 16-án kirándulás Esztergom-Visegrád-Budapestre 31 fővel
A kapcsolattartás módja:
A gondozónő a gondozottakkal napi kapcsolatot tart, betegség vagy hiányzás esetén rendszeresen látogatja őket.
Az ellátottak jogai:
Az Idősek Klubja tagjának joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra. A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.

Részleteit

Település Apostag
Utca / házszám Széchenyi utca 1
Telefonszám +3678428557
Telefonszám ---
E-Mail ---
Web ---

Hely

Bács-Kiskun (megye), Magyarország
Apostag Széchenyi utca 1, 6088

Eladó Nyugdíjas falu projekt Debrecen

A projekt bemutatása

Magyarország lakossága, a fejlett nyugati államokhoz hasonlóan - folyamatosan öregszik, ezzel együtt egyre fontosabb szerep jut az idősgondozás különböző intézményeinek. Napjainkban a hazai idősotthonok közül a magas színvonalon működő luxus intézményekből hiány mutatkozik. Az ilyen jellegű intézményekkel könnyebben ide lehetne vonzani a nyugat-európai időseket, ahelyett hogy mi mennénk ki ellátni őket. Főleg, hogy Európában egyre gyakoribb jelenség az „időskori elvándorlás”, az emelt szintű intézményekkel Magyarország kiemelt célállomássá válhat.
A leendő intézmény saját tulajdonú területe, gyógyvízzel, geotermikus energiával rendelkező tizenhét hektáros, arborétumi környezetben, Debrecen-Bánk település szomszédságában található. A debreceni nemzetközi repülőtér (Debrecen Airport) 10 perc alatt érhető el a tervezett Nyugdíjas otthontól, ami kiváló lehetőséget teremt a fent említett nyugat-európai nyugdíjas réteg ide vonzásához. A WIZZ AIR 22. bázis repülőtereként jelenleg a hét minden napján van közvetlen repülőjárat Debrecenből London Luton, heti három járat Eindhoven, heti két járat Brüsszel- Párizs- Milano- Malmö- Tel Aviv- repülőterekre. Nemrég indult be a LUFTHANSA heti három járata Münchenbe, illetve további légitársaságokkal is vannak folyamatban tárgyalások.
A 4,5 milliárd forint összbekerülési költségű projekt 204 db 27/40/60m2-es akadálymentes, földszintes, kis konyhával felszerelt teraszos lakást tartalmazna saját 40m2-es kertrésszel, továbbá három nagy közösségi kiszolgáló egységet. Az egyik a projekthez tartozó- és már meglévő, de átalakítandó 2,5 hektáros tó partján létrehozandó főépület: étteremmel, kártyaszobával, könyvtárral, fedett- nyitott gyógyfürdővel saját minősített gyógyvízzel, gyógykezelőkkel, fitnesz részleggel. A másik egy külső vendégek számára is egész évben használható fedett- nyitott fürdőépület, a harmadik pedig egy funkcióját tekintve „kórház” jellegű épület intenzív ápolásra is alkalmas 10 felszerelt kétágyas szobával. Terveink szerint ezt a szolgáltatást évente szerződésben meghatározott napra külön térítés nélkül nyújtanánk minden közös költséget befizető lakó számára. Az épület földszintjén orvosi rendelővel (33 fős egészségügyi személyzettel), ill. különböző üzletekkel. A kb. 4,5 hektáros terület központi parkjában pedig - a jelenlegi tervek szerint – egy ökumenikus kápolna foglalna helyet. A tervezett projekt tartalmazna még nem szokványos szolgáltatásokat is: saját minibusz és golfkocsi park (a falu lakóinak szállításához), salakos teniszpálya, ingyenes WIFI, kültéri mini golfpálya, külön épületben lévő barkácsműhely, hobbi termesztő fóliasátor, csónakázási- horgászati lehetőség, saját 16m-es kilátó.

Berecz István tel:+36 30 613 0051

További intézmények befektetőknek!

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket is kínálunk az ország több pontján. Ezen, nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot !

Email: berecz@carehomenet.com

 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez