Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István: +36 30 613 0051

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Emelt szintű Idősek Otthona Közvetítés
Berecz István +36306130051 E-mail: istvan.berecz@carehomenet.com
lepicol 2

SZKTT 5 számú Gondozási Központ Idősek Klubja Szolnok

Idős klub (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Mottónk: Tisztelni az embert az "élet minden szakaszában".
Intézményünk Szolnokon a Kertvárosban szép környezetben található. Gondozási Központunk 1987 óta működik, jelenleg 4 szakember az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a városrész idős és rokkant lakosai számára.
Szolgáltatásaink a következők:
Nappali ellátás: Idősek Klubja keretében biztosítunk közösségi együttlétre, társas kapcsolatok kialakítására, pihenésre,személyi tisztálkodásra,meleg étel helyben fogyasztására lehetőséget. Helyben,a városrészben és az intézmény többi egységével közösen programokat szervezünk.
Házi segítségnyújtás: Saját lakókörnyezetében biztosijuk, az egészségi állapottól függő ,önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást munkanapokon.
Segítséget nyújtunk: tisztálkodásban, környezetének rendbetételében, bevásárlásban, egészségügyi teendők ellátásában, gyógyszerek kiváltása,szakorvosi rendelésekre kisérésében.
Szociális étkeztetés : Napi meleg ebédről gondoskodunk a kérelmező részére.
Az étkeztetés történhet: házhozszállítással vagy elvitellel illetve nappali ellátás keretében helyben fogyasztással
Falu és tanyagondnoki szolgáltatás: Szolnok külterületén, valamint a tanyasi lakott helyeken az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatás. Meleg étel házhoz szállítása, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, gyógyszer ellátás elősegítése, egészségügyi intézménybe szállítás megszervezése,postai csekkek befizetése.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A saját otthonukban élő,egészségi állapotuk miatt rászoruló időskorú vagy fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére a vészhelyzetek elhárítása érdekében nyújtott 24 órásszolgáltatás. Szakképzett gondozói feladatok elégtelensége esetén biztosítjuk további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A fenti szolgáltatásokon túl, segítséget nyújtunk más ellátási formákhoz. Idősek bentlakásos otthonába való bejutást, kapcsolattartás hivatalos szervekkel stb.
Szolgáltatásainkat hétfőtöl-csütörtökig 7.30-tól 15.45-ig,pénteken 14.30 óráig vehetik igénybe.
Helyszín
Jász-Nagykun-Szolnok megye,Szolnok
Elhelyezés / férőhely
15 fő
Étkezés / ellátás
Nappali ellátást biztosító intézmény. Az ellátást igénybevevők számára szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatást szervez.
Általános
Az idősek klubjaiban a gondozás célja az érintett személy életkörülményeinek javítása, egészségi állapotának figyelemmel kísérése, harmonikus életvitelének megteremtése, tétlenséggel járó káros hatások megszüntetése, érdekképviselete. A klubtevékenység erősíti a településen élő idősek körében a közösséghez tartozás, az elfogadás érzését, mind saját kortársaik körében, mind városi szinten.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Busi Istvánné Központvezető
A nappali ellátást Idősek Klubja keretében biztosítjuk, melyek közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étel elfogyasztására szolgáló helyiségekkel rendelkeznek. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
Az igénylésének menete:
 • Az igénybevevő és törvényes képviselője felkeresi a területileg illetékes Gondozási Központvezetőt/ klubvezetőt, aki teljes körű tájékoztatást ad az ellátás feltételeiről. Bemutatja az Idősek klubját.
 • Kérelem: szóban vagy írásban
 • A nyilvántartásba vételhez szükséges adatok rögzítése a „Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez" formanyomtatványon történik.
 • Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok „(házi orvos tölti ki)
 • Jövedelemnyilatkozat: az ellátott nyilatkozik a jövedelmére vonatkozóan a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon.
 • Az ellátást kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy más szolgáltatónál vagy más intézménynél igénybe vesz-e szociális alapellátást.
Az ellátás igénybevételének elindításához szükséges iratok:
 • Személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Éves nyugdíjösszesítő másolata, a kérelem beadását megelőző havi nyugdíjszelvény, vagy bankszámla kivonat másolata.
 • Zárójelentések, orvosi íratok másolata
Jogviszony létesítése:
 • Megállapodás: a benyújtott dokumentumok alapján előkészíti a megállapodást, amelyet az alapszolgáltatási vezető gondozónő köt meg az ellátottal. A megállapodás tartalmazza az -1993.évi III. tv. 94/B. § alapján- az ellátás időtartamát, az ellátás kezdetét, a szolgáltatás formáját, tartalmát, módját, körét, a térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, az ellátott jogait-kötelezettségeit, a jogviszony megszűnésének szabályait. A megállapodás eredeti példányát átvetetjük az ellátottal.
 • Értesítő: az ellátásba vétel megkezdéséről, a megállapodásban foglalt feltételekről értesítést küld az intézmény az ellátott részére. Az értesítés eredeti példányát átvetetjük az ellátottal.
 • Nyilvántartás: az intézmény az ellátottat az 1993. évi III. törvény 20.§. szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi a jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából.
 • Gondozási tervdokumentáció: a klubvezető kitölti a teljes dokumentációs anyagot.
 • Egyéni gondozási terv: A klubvezető 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben előírtaknak megfelelően az ellátásba vételt követően, egy hónapon belül a gondozott pontos szükségleteihez igazodva, vele együtt elkészíti a gondozási tervet. E terv szerint végzik a gondozást. Évente ill. egészségügyi állapot jelentős változása esetén, soron kívül értékelik a gondozás hatékonyságának eredményét és a változásokhoz igazítva módosítják a gondozási tervet.

Részleteit

Település Szolnok
Utca / házszám Gagarin utca 27
Telefonszám +3656374963
Telefonszám ---
E-Mail ---
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István: +36 30 613 0051

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

+36306130051

istvan.berecz@carehomenet.com