Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Dunakeszi Napsugár Gondozási Központ Idősek Klubja Dunakeszi

Idős klub (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez
Dunakeszi Napsugár Gondozási Központ Idősek Klubja Dunakeszi

Leírás

Célkitűzésünk az idős emberek életkörülményeinek javítása, egészségi állapotuk folyamatos ellenőrzése, harmonikus életvitelük megteremtése.

Idősek nappali ellátásának célja és feladatainak bemutatása:
Az idősek nappali ellátása az otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak számára kialakított intézmény. A nappali ellátást biztosító intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Az idősek nappali ellátása a szolgáltatás feladata a napközbeni tartózkodás lehetőségének biztosítása, lehetőség a társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítása.
Az idősek nappali ellátása a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, lehetővé téve ezzel a szociális izoláció elkerülését. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Biztosítja az ellátást igénybe vevők részére a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat. Lehetőséget biztosít közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, ruházat tisztántartására.
A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet.
Az Idősek nappali ellátásának szolgáltatásai közé tartozik:
szabadidős programok szervezése,
szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
hivatalos ügyek intézésének segítése,
életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártyaés társasjátékokat,tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez,
az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás.
A nyitvatartási időn túl rugalmasan tudunk alkalmazkodni az egyéni igényekhez, mert az Idősek Otthonában mindig van gondozó, aki reggel korábban fogadni tudja azt az ellátottat, akinek a hozzátartozója korábban megy dolgozni és gépkocsival szállítja ide. Ugyanez vonatkozik a délutáni felügyelet biztosítására is. Azoknak a gondozottaknak, akik távol laknak a klubtól és a tömegközlekedés elérése is problémás, biztosítjuk az intézmény gépkocsijával a szállítást.
Célkitűzésünk az idős emberek életkörülményeinek javítása, egészségi állapotuk folyamatos ellenőrzése, harmonikus életvitelük megteremtése, magányosságuknak a feloldása.

Helyszín
Pest megye, Dunakeszi
Általános
Nappali ellátást biztosító intézmény. Az ellátást igénybevevők számára szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatást szervez.
Elhelyezés/Férőhely
30 fő
A napi étkezésen kívül lehetőséget biztosítunka saját ruhanemű mosására, ebben segítséget nyújtunk. A személyi tisztálkodás keretében igény esetén fürdési, körömápolási, hajmosási lehetőséget biztosítunk, férfi klubtagjainkat megborotváljuk.
Az ellátottak számára fontos a hova tartozás, közösségi kapcsolatok kialakítása. Az egész napos itt tartózkodás egyfajta biztonságérzetet ad számukra. Velük egyeztetett igény szerinti programokkal próbáljuk még színesebbé tenni mindennapjaikat.Ellátottjaink egyéni érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódhatnak minden olyan programba, amit az otthon lakóival közösen szervezünk.
Részt veszünk a gödi Idősek klubjában szervezett programokon is meghívás esetén és természetesen, mi is vendégül látjuk Őket. (Juniális, Idősek napja)
Lehetőség van a hitélet gyakorlására is helyben.
Ebben az évben pihenő szoba került kialakításra a klubtagok részére, így igény szerint bárki lepihenhet napközben. Vannak olyan klubtagjaink, akik korán érkeznek, mert a hozzátartozó a munkakezdése előtt tudja elhozni, így ez jó lehetőség a pihenésre.
Kéthetente fodrász és pedikűrös szolgáltatás, egyénileg vehető igénybe az Intézményben.
Egészségügyi felvilágosító előadásokat szervezünk, mérjük a vérnyomást, a vércukorszintet és a testsúlyt. Kiemelt figyelmet fordítunk a szűrővizsgálatokon való megjelenés elősegítésére. Időpontok kérése a szakrendelésre, ha szükséges gépkocsival oldjuk meg a szállítást.
Az érdekvédelem részét képezik a nappali ellátásban részesülők ügyeinek intézésében való közreműködés, valamint a megfelelő szociális szolgáltatások igénybevételének elősegítése.
Tárgyi és személyi feltételek
Új könyvadománnyal tudtuk felfrissíteni ebben az évben többször a könyvtárkészletünket.
A bentlakók és klubtagok igényeihez igazodva a délelőtti foglalkozásokat melyek
fakultatívak nem a társalgóban tartjuk, hanem az étkezőben. Ebben az időpontban a
társalgót néhány lakó TV nézésre használják. A tetőtéri szinten kialakításra került egy foglalkoztató szoba, ami kiscsoportos foglalkozásokhoz nyújt jó lehetőséget, 4-5 fő részére.
1 fő gondozónő látja el a feladatokat.

Foglalkozások
A foglalkoztatás megszervezésénél arra törekszünk, hogy lehetőleg mindenkinek legyen valamilyen elfoglaltsága, egyéni érdeklődés alapján.A programok sokszínűsége biztosítja a szolgáltatást igénybevevők minél szélesebb körének aktivitását. (Dia és videó vetítések, tudományos, ismeretterjesztő, egészségügyi előadások, élménybeszámolók, egyházi jellegű rendezvények, ünnepi megemlékezések műsorok, bálok, kirándulások, kulturális rendezvények megtekintése, termékbemutatók, felolvasások, esetmegbeszélések, könyvtár, társasjátékok, közös névnapok illetve születésnapok, ajándékkészítés,kézimunkázás, kötés, horgolás bontott fonalakból stb.) Naponta lehetőséget biztosítunk a kora délelőtti zenés tornára, fokozva a vérkeringést, átmozgatjuk a napi mozgás során ritkábban használt ízületeket is. Érdeklődési körének megfelelően bárki bekapcsolódhat a bentlakók heti rendszerességgel ismétlődő programjaiba:A hét különböző napjain különböző jellegű, különböző készségeket stimuláló foglalkozásokat tartottunk:
Hétfő:
délelőtt: Torna
Beszélgető csoport: „Mi történt a hétvégén?”
Imaóra
Kedd:
délelőtt: Torna
Biblioterápia: önismereti jellegű irodalom feldolgozásaaktuális téma megbeszélése délután: kreatív foglalkozás (kiscsoportos foglalkozás)
Szerda:
délelőtt: Torna
Játék: memóriafrissítő, az együttműködést serkentő szellemi és mozgásos játékok
délután: zene, film, irodalom, társasjáték (kiscsoportos foglalkozás)
Csütörtök:
délelőtt: Torna
Tudományos/ismeretterjesztő irodalom feldolgozása
délután: relaxáció (kiscsoportos foglalkozás)
Péntek:
délelőtt: Torna
Relaxáció
A foglalkozások helyszíne téli időszakban az étkező, nyáron pedig a pavilon a kertben.A szabadidős programjaink lebonyolításánál számítunk a városi társintézményekkel való együttműködésre. Az általános iskolákkal, óvodákkal, a Radnóti Miklós Gimnáziummal, a plébániák ifjúsági csoportjaival és a Fóti Művészeti Szakközépiskolával kiépített jó kapcsolatnak köszönhetően programjainkat színesebbé, változatosabbá tudjuk tenni.
Rendezvények közösek az Idősek Otthona lakóival
Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, programok:
Farsangi zenés táncos mulatság
Köszöntés Nők Napján
Húsvéti készülődés
Anyák Napja
Juniális90 éves lakó köszöntése
Sportnap
Idősek Napja (kisvonatozás, zenés kulturális műsor)
Szt. Márton napi ünnepség
Adventi koszorú készítés
Adventi dekorálás az egész épületben
Mézeskalácssütés
Mikulás
Sókerámia karácsonyfadísz készítés
Betlehemezés
Luca napi köszöntő
Betlehemezés
Karácsonyi ünnep
Szentesti áhitat
Születésnapok megünneplése (negyedévente)
Egyéb szabadidős programok:
kertészkedés,
húsvéti tojásfesés,
karácsonyi készülődés (dekorációkészítés) stb.
Az intézeten kívüli szabadidős programok:
-Kirándulás Gödre,a Juniális rendezvényre az Idősek Klubja meghívására
-Kirándulás Gödre,az Idősek Napja alkalmából szervezett kulturális műsora

Részleteit

Település Dunakeszi
Utca / házszám Kincsem köz 1
Telefonszám +3627544040
Telefonszám +36703688249
E-Mail hszk.dunakeszi@gmail.com
Web ---
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com