Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona Ibrány

Egyházi otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Intézményünk az alapellátástól a bentlakásos ellátásig terjedően széles körű szolgáltatásokat nyújt.
Ibrány város 1993. november 1. napjától rendelkezik városi ranggal. A település a Rétköz nyugati részében fekszik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyeszékhelytől, Nyíregyházától légvonalban kb. 19 km-re a Lónyai – csatorna és a Tisza között található. Nyíregyházától autóbuszon 27 km az út. Észak-déli irányban 14,5 km, kelet-nyugati irányú kiterjedése pedig 4,8 km. Északon a Tiszával, Keleten Nagyhalásszal, délen Kótajjal, nyugaton Buj, Paszab, Tiszabercel településekkel határos.
A város dinamikusan fejlődő, amelyet jól szemléltet a 2002-ben a Széchenyi terv keretében kiírt pályázaton elnyert, és saját forrásból létesült, akkor még önkormányzati fenntartású, 20 férőhelyű, emelt szintű ellátást biztosító idősek otthona.
2004. július 2-án fenntartóváltás történt, az intézmény fenntartói jogát a Nyírségi Református Egyházmegye vette át Irány Város Önkormányzatától.
Az új fenntartó további bővítést hajtott végre, jelenleg az idősek otthona integrált intézményként működik 70 férőhellyel.
Az intézmény szolgáltatásairól
A fenntartó feladata a 70 férőhelyes idősek otthonának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott feltételek szerinti működtetése, a bentlakók ellátása, életkörülményeinek biztosítása, étkeztetés-, egészségügyi – orvosi ellátás biztosítása, és a lakókkal kötendő megállapodás alapján egyéb ellátások biztosítása. Az ellátotti körbe az önmagukról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes gondozottak tartoznak. Az intézmény ellátási területe az ország egész területére kiterjed.
Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra. Az intézményi szolgáltatások igénybevétele lehetőséget nyújt az elmagányosodás negatív hatásának kivédésére, szellemi leépülés kockázatának csökkentésére, a fizikai aktivitás megőrzésére. Ellátási területe Ibrány város.
Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, illetőleg azt is, aki kora, vagy egészségügyi állapota miatt nem képes az étkeztetésről más módon gondoskodni.
A házi segítségnyújtást az Ibrány város közigazgatási területén élőknek biztosítjuk. E szolgáltatásban gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
A házi segítségnyújtás kiegészítő tevékenységeként működtetjük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 45 készülék alkalmazásával Ibrány város, mint gesztor település valamint környező 4 település közreműködésével. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, valamint szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.
Az intézmény fő, meghatározó ellátási formája a tartós bentlakásos szolgáltatás. Az intézményi felvétel szóban, írásban kezdeményezhető, e célra kérelem nyomtatványt bocsátunk az igénylő rendelkezésére. Szóban előterjesztett igény esetén segítséget nyújtunk a kitöltéshez. Az igénylő saját környezetében megismert egészségügyi, szociális körülményei alapján az intézményvezető dönt a felvételről. Az igénybevevővel az ellátás igénybevételét megelőzően az intézményvezető megállapodást köt. A leendő lakó részletes tájékoztatást kap az intézményi ellátás feltételeiről, valamint a házirendről.
Helyszín
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ibrány
Elhelyezés / férőhely
70 fő elhelyezése, 33 szoba 1,2,3 férőhellyel.
Étkezés / ellátás
- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend
Általános
Intézményünk igyekszik családias, meghitt légkört teremteni ellátottjaink részére, és valójában az ellátás középpontjában az idős ember áll.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Takács Ferencné
 • 33 szoba (13-20 nm + előtér és fürdőszoba)
 • 1, 2, és 3 férőhelyes
 • fürdőszobás, bútorozott, erkélyes és telefonnal (saját mellék) szerelt
 • A lakók saját bútoraikkal is berendezhetik szobájukat
Jellemzően 1, illetve 2 férőhelyes elhelyezést biztosítunk, a lakószobák többségéhez fürdőszoba és telefon is tartozik. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az igénybevevő saját bútorzatával rendezze be a lakószobát, valamint magával hozhassa személyes használati tárgyait.
Két társalgó áll rendelkezésre a foglalkozások tartására, társas kapcsolatok ápolására. Mindkét helyiség étkező céljára is szolgál.
 • napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető)
 • az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése)
 • napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal
 • egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését
 • egészségmegőrző programokon való részvétel.
A fenntartó külön főzőkonyháról biztosítja a napi háromszori étkezést, így csak melegítő konyha működik. Teakonyhák is igénybe vehetők kisebb ételkészítésre, melegítésre. Biztosítjuk a rendeletben előírt gyógyszereket, valamint az orvosi alapellátást. Szükség esetén az intézmény járművével, mentővel elérhető a járó beteg és a kórházi szakellátás (mentőállomás és az orvosi rendelők intézmény szomszédságában). Az intézményben orvosi szoba, betegszoba rendelkezésre áll.
Az intézmény utcafrontja, és belső udvara parkosított. Parkolási lehetőség a belső udvarban kialakított pakolóban van. Gyalogszerrel is, akár 5 perc alatt elérhető a város központja, üzletek, posta, polgármesteri hivatal, művelődési központ, piac stb.
Nyitottak vagyunk, nem követelmény a vallásos meggyőződés, azonban elvárt az intézmény házirendjének maradéktalan betartása.
Az intézményben heti két alkalommal van református, míg havonta egy alkalommal katolikus istentisztelet, ám a város három történelmi egyházának kapui nyitva állnak a vallásukat ily módon gyakorolni kívánó lakóink előtt is.
A mentálhigiénés munkatársi feladatokat református lelkészek látják el, és foglalkozás szervező segíti a lakók életvitelét, képességeik fenntartását, habilitációját.
A művelődési központ különböző szolgáltatásai, és rendezvényei is elérhetőek. A civilszervezetekkel (Nyugdíjasok Egyesülete, RIKE, stb.), óvodákkal, iskolákkal jó kapcsolataink vannak, így ők is gyakran látogatják időseinket. Tavasszal, amint az időjárás engedi, kirándulásokat is szervezünk a felmért igények szerint.
Az önmaguktól járásra képtelen lakóknak lehetőséget biztosítunk a rendszeres szabad levegőn való tartózkodásra, valamint gyógy masszőr segítségével segítjük fizikai aktivitásukat.
Elősegítjük a családi kapcsolatok ápolását, fenntartását. Látogató fogadására a lakószobában, illetve a társalgókban is lehetőség van.
Intézményünk az alapellátástól a bentlakásos ellátásig terjedően széles körű szolgáltatásokat nyújt, igyekezve lefedni az ellátási területen felmerülő szerteágazó igényeket, középpontba helyezve a testi-lelki-szellemi szükségleteket.
Szolgáltatások:
 • 24 órás nővérszolgálat
 • intézményi orvos
 • mozgásterápia
 • internet hozzáférés
 • könyvtár
 • televízió
 • manikűr
Szolgáltatások(térítéssel):
 • fodrász
 • pedikűr
Szabadidő:
Kirándulások, névnapok, születésnapok megünneplése, iskolások, óvódások műsora, imaórák, manuális foglalkozások, felolvasások, zenehallgatás, versmondás, a településen szervezett idősek napján részvétel.

Részleteit

Település Ibrány
Utca / házszám Lehel utca 43 44
Telefonszám +3642200256
Telefonszám ---
E-Mail idosek56@freemail.hu
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com