Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény Őrbottyán

Egyházi otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Az őrbottyáni Juhász Zsófia Szeretetotthonban minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk!
Őrbottyánban 1928 óta végzi áldásos tevékenységét a Református Egyház. Ekkor vásárolta meg dr. Kovács J. István teológiai professzor és felesége, Schulek Irén holland segítséggel a falu határában elterülő Kvassay-birtokot. Egy csodálatos park közepén található tó partján áll a kastély, mely előbb özvegyek, később árvák otthona volt, ahol diakonisszák, hívő egyháztagok gondozták a rászorultakat. A Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény jelenlegi profiljával 1951 óta működik Őrbottyánban. Elsődleges célunk, hogy biztosítsuk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes fogyatékos személyek teljes körű ellátását és az állapotukhoz igazodó differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást. Több épületből álló intézményünk 180 fő befogadására alkalmas, melyeket nagy területű, szépen gondozott kertek ölelnek körül.
Az őrbottyáni Juhász Zsófia Szeretetotthonban minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk, aki ellátogat hozzánk, mert kíváncsi arra, hogy hogyan élünk.
Várjuk mindazon magánszemélyek, gyülekezetek, intéz-mények, vállalkozások segítségét, akik átérzik a sérült emberek sorsát, és módjukban áll valamivel segíteni őket.
Az intézményünkben élők nevében köszönettel fogadunk minden segítségnyújtást, ami a mindennapi élethez, a foglalkozásokhoz felhasználható pénzbeli és tárgyi adomány.
Naftz Katalin
intézményvezető
Őrbottyánban 1928 óta végzi áldásos tevékenységét a Református Egyház. Ekkor vásárolta meg dr. Kovács J. István teológiai professzor és felesége, Schulek Irén holland segítséggel a falu határában elterülő Kvassay-birtokot. Egy csodálatos park közepén található tó partján áll a kastély, mely előbb özvegyek, később árvák otthona volt, ahol diakonisszák, hívő egyháztagok gondozták a rászorultakat.
A Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény jelenlegi profiljával 1951 óta működik Őrbottyánban. Elsődleges célunk, hogy biztosítsuk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes fogyatékos személyek teljes körű ellátását és az állapotukhoz igazodó differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást. Több épületből álló intézményünk 180 fő befogadására alkalmas, melyeket nagy területű, szépen gondozott kertek ölelnek körül. A parkban található európai színvonalú, speciálisan tervezett játszóterünk különlegessége, hogy akár kerekesszékkel is használható. Épületeink teljes körűen akadálymentesítet-tek és a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően egyre magasabb komfortfoko-zattal rendelkeznek. Bentlakásos intézményünkben gondozottjaink számára nem csak életvitelszerű tartózkodási helyet, hanem valódi otthont nyújtunk. A lakók elhelyezése 2, 3 és 4 ágyas tágas, barátságos szobákban történik, melyek berendezésénél a kényelemre és az otthonosságra törekszünk. A napi 24 órás folyamatos felügyeletről és a gondozási feladatok ellátásáról nővérek, szociális szakemberek és orvosok gondoskodnak. Rendszeres orvosi felügyelet keretében alakók egészségi állapotát folyamatosan ellenőrizzük, gondoskodunk az egészségügyi tanácsadásról, a szűrések és egyéb orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzéséről, illetve aszakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról.A beköltözést követően az egészségi állapot, az ápolási-gondozási szükségletek felmérése alapján egyéni fejlesztési tervet készítünk, melynek eredményeit félévente értékeljük és a tervet szükség esetén módosítjuk.Ellátottaink számára napi három fő- és kétszeri kiegészítő étkezést biztosítunk az egészséges táplálkozás követelményei, valamint az esetleges orvosi előírás szerint. Azigényeknek és szükségleteknek megfelelően ruházattal, illetve textíliával is ellátjuk gondozottjainkat.Az ápoló-gondozó munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mentálhigiénés ellátására, melyneksoránbiztosítjuk a személyre szabott bánásmódot,az egyéni és csoportos beszélgetést, s kiemelt szerepet kap a hitéleti tanítás, a keresztény szeretet átadása, megélése. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy támogassuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. A pedagógiai-fejlesztő csoport munkatársai segítségével fejlesztő foglalkozásokat tartunk a gondozottak képességeinek kibontakoztatása érdekében, igazodva az egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazott célokhoz.A foglalkozások egyéni és csoportos formában zajlanak, heti órarend szerinti bontásban.Kiemeltenkezeljük a már meglévő ismeretek folyamatos megerősítését, fejlesztését, valamint az új ismeretek átadását. Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy ellátottjaink a lehetőségekhez mérten minél önállóbbá és kompetensebbé váljanak mindennapi életvezetésükben, illetve olyan szociális képességek alakuljanak ki bennük, melyek megkönnyítik mindennapjaikat. A tanköteles korúak részére a korai fejlesztést, fejlesztő felkészítő foglalkoztatást biztosítjuk. A fejlesztés mellett lényegesnek tartjuka szabadidőhasznos és kellemes eltöltését is. A programok szervezésénél figyelembe vesszük lakóink igényeit és igazodunk egyéni érdeklődésükhöz.A szakmai munkán túlmenően az Otthon életében kiemelt helyet foglal el a református tanítás és a hitélet. Folyamatos kapcsolatot ápolunk gyülekezetekkel, egyházközségekkel, törekszünk a már kialakult kapcsolatok erősítésére, illetve új kapcsolatok építésére.
Beutalás rendje:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
Az ellátás iránti kérelmet szóban is előterjesztheti, de javasoljuk, hogy az igénylő vagy törvényes képviselője a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, közvetlenül az intézmény vezetőjéhez nyújtja be.
(Kérelem-Adatlap, Jövedelem igazolás itt letölthető)
Az intézmény vezetője a kérelmet nyilvántartásba veszi és a beérkezés sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezéséről.
A Szociális Törvényben foglaltak szerint értesíti a jogosultat, vagy törvényes képviselőjét az ellátás megkezdésének várható időpontjáról.
Az intézmény vezetője a beutalt azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha a beutalt helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.
Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani a rendelkezésre álló kapacitás erejéig katasztrófahelyzetben.
A beutalást, annak módozatait, valamint az ápolás-gondozás megszűnését és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét az intézet Házirendje rögzíti.
Előgondozást kell végezni valamennyi ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményi elhelyezés előtt.
Az előgondozás célja:
 • az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,
 • a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,
 • annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
 • a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben,
 • az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.
Más intézményből való áthelyezés esetén a 9/1999. (XI.24.9 SzCsM rendelet alapján meghatározott feladatokat kell az intézménynek elvégeznie.
A kérelmező felvételéről az intézményvezető dönt, a kérelmezőt értesíti a férőhely elfoglalásának és a Megállapodás megkötésének időpontjáról.

 

Részleteit

Település Őrbottyán
Utca / házszám Kvassay telep 1
Telefonszám +3628564010
Telefonszám Fax:+3628563290
E-Mail orbottyan@reformatus.hu
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com