ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

+36306130051

berecz@carehomemet.com

lepicol 2

Camin Persoane Varstnice Ing Vadim Rusu Balaciu

Állami otthon (Románia)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Centrul nostru a fost înființat în anul 2006 cu o capacitate inițială de 54 de locuri.
Căminul pentru persoane vârstnice „Ing. Vadim Rusu” din comuna Balaciu este organizat şi funcţionează din anul 2006 ca serviciu de asistenţă socială, în regim rezidenţial, pentru persoane vârstnice, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, instituţie publică subordonată Consiliului Judeţean Ialomiţa. Consiliul Judetean Ialomita asigură cheltuielile curente şi de capital ale căminului.
Suntem un serviciu social de interes judeţean, destinat persoanelor vârstnice aflate în dificultate din cauza vârstei, a neputinței și a situației materiale și financiare precare, organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, instituție publică subordonată Consiliului Județean Ialomița. Centrul nostru a fost înființat în anul 2006 cu o capacitate inițială de 54 de locuri, prin reabilitarea, reamenajarea fostului sediu al unei societăți agricole, cu sprijin financiar oferit de M.M.S.S.F, Ministerul Integrării Europene și cofinanțare consistentă oferită de Consiliul Județean Ialomița. În perioada 2008-2009, capacitatea centrului rezidențial a fost extinsă la 78 de locuri prin constructia in spatiul din jurul acestuia a unui Pavilion cazare cu o capacitate de 24 de locuri, construit, amenajat și utilat cu fonduri alocate din bugetul propriu al Consiliului Județean Ialomița. Resursele financiare necesare funcționării centrului, sunt alocate integral din bugetul propriu al județului.
Pavilionul Cazare corp A este clădirea principală, destinată cazării persoanelor vârstnice unde sunt incluse camerele, cabinetul medical, sala de alimentaţie şi sala de festivităţi. Acesta oferă găzduire unui număr de 54 persoane. Suprafaţa totală construită este de 869,99 mp, iar suprafata locuibilă este de 420mp. Toate camerele sunt dotate cu băi proprii, mobilier care satisface cerinţele beneficiarilor, televizoare. Deasemenea, la parter există Clubul, unde beneficiari îşi petrec timpul liber sau sunt organizate reunini cu ocazia unor evenimente (sărbători, zile de naştere etc.).
Pavilionul cazare corp B are 8 dormitoare cu câte 3 paturi în fiecare dormitor si bai proprii, 1 cameră de zi, 1 oficiu, o sală de recuperare, izolator şi birou administrativ, dotate la cele mai noi standarde, care să creeze un mediu ambiant propice activităţilor de asistenţă socială, socializare şi petrecere a timpului liber. Acesta ofera gazduire unui nr. de 24 persoane. Suprafata totala locuibila este de 493,6 mp.
În jurul centrului este amenajat un spaţiu verde, cu pomi seculari, oferind beneficiarilor posibilitatea de petrecere a timpului liber.
Tipuri de servicii sociale oferite de centrul nostru:
 • găzduire pe perioadă nedeterminată
 • asistență medicală și îngrijire
 • asistență paleativă
 • consiliere psihologică
 • socializare și petrecere a timpului liber
Pentru a beneficia de serviciile oferite in cadrul Căminului, persoanele vârstnice trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
 • să aibă domiciliul în judeţul Ialomiţa;
 • să aibă împlinită vârsta standard de pensionare, stabilită prin cadrul legal în vigoare; - să nu aibă autonomia pierdută în totalitate;
 • să îndeplinească criteriile de eligibilitate și de prioritate stipulate de Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu completarile si modificarile ulterioare.
PROCEDURA PRIVIND ADMITEREA/INTERNAREA ÎN CĂMIN (Extras din Manualul de proceduri al instituției)
Admiterea beneficiarilor în cămin se dispune de către D.G.A.S.P.C Ialomiţa – Serviciul de Asistență Socială pentru Persoane Adulte (contact: 0243/206.101, Șef serviciu: d-na Psih. Luminița Rătunzeanu) pe bază de dosar personal, în limita locurilor disponibile.
Documente solicitate:
 
PENTRU PERSOANA CARE SOLICITĂ INTERNAREA:
 • Cererea de admitere în centru, realizată de persoana în cauză sau susţinătorul legal (cu acordul scris al persoanei în cauză);
 • Copie BI/CI;
 • Acte de stare civilă (copii ale certificatului de naştere, de căsatorie)
 • Declaraţia persoanei (pentru) care solicită internarea, privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;
 • Acte doveditoare privind veniturile: cupon de pensie, adeverinţă de venit eliberată de organele financiare teritoriale, alte acte sau după caz, Declaraţie pe propria răspundere că nu are venituri, autentificată la notar;
 • Copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de intreţinere ale unor persoane, in favoarea sau in obligaţia celui care solicită admiterea (copie a contractului de vânzare-cumpărare, între persoana care solicită internarea şi unul dintre copii sau alţi susţinători legali după caz);
 • Analize medicale (VDRL, examen coproparazitologic, testul HIV, antigen Australia), evaluare neuro-psihiatrică, evaluare psihologică;
 • Acte care să ateste situaţia locativă, după caz: copie contract casă proprietate personală, copie contract vânzare – cumpărare, copie act donaţie, copie act moştenire, copie act închiriere);
 • Adeverinţă cu privire la terenul agricol deţinut, de la Registrul Agricol (dacă pământul este lucrat în asociaţie şi există un contract de arendă - copie dupa acesta);
 • Adeverinţă medicală care să precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase – elib. de medicul de familie;
 • Recomandarea medicală din care rezultă tipul de instituţie indicat - elib. de medicul de familie;
 • Scrisoare medicală către medicul unităţii de asistenţă socială - elib. de medicul de familie;
 • Fişa de evaluare geriatrică - completată de med. de fam + asist. soc. Primărie;
 • Carnet de asigurat;
 • Pentru persoanele vârstnice fără susţinători - acord de la autoritatea publică locală din care să reiasă că aceasta asigură înmormântarea persoanei vârstnice;
 • Pentru persoanele vârstnice cu susţinatori legali – declaraţie autentificată la notar a acestora din care să reiasă că asigură înmormântarea şi diferenţa de cost existenţa între contribuţia lunară stabilită si contributia persoanei asistate (a persoanei vârstnice);
 • Ancheta socială, realizată la domiciliul persoanei care solicită admiterea în centrul rezidenţial, de către primaria din raza teritorial -administrativă respectivă, cu propunerea instituirii unei măsuri de protecţie de tip rezidenţial într-o instituţie de protecţie socială.
PENTRU APARȚINĂTORI / REPREZENTANŢII LEGALI:
 • Copie BI/CI, certificat de naştere, certificat de deces – după caz;
 • Declaraţia soţului/soţiei, copiilor/parinţilor, după caz, că nu pot asigura îngrijirea persoanei în cauză, precum şi actele doveditoare;
 • Adeverinţe de venit ale susținătorilor legali (soţ/soţie, părinţi/copii);
Fiecare rezident are un Contract de acordare de servicii sociale, în baza căruia i se asigura serviciile sociale și este protejat în baza unui Plan Individualizat de Servicii, dezvoltat în programe de intervenţie specifică: Program Individualizat de Îngrijire, Program Individualizat de Recuperare, Program Individualizat de Integrare/Reintegrare Socială şi Plan Individualizat de Ieşire a beneficiarului din centru.

Részleteit

Település Balaciu
Utca / házszám Petre Balaciu Nr 2
Telefonszám +40243261488
Telefonszám +40786273579
E-Mail cpvbalaciu@yahoo.com
Alkategóriák Îngrijire persoane vârstnice, Asistenţă medicală, Consiliere psihologică, Pshihoterapie, Infirmiere
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona

KERESÜNK ÉS KÍNÁLUNK

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket is kínálunk az ország több pontján. Ezen, nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot !

Email: berecz@carehomenet.com

Tel: +3630 613 0051

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

+36306130051

berecz@carehomemet.com