Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu

Állami otthon (Románia)Hozzáadás a kedvencekhez
Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu

Leírás

Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu are o capacitate de 12 locuri.
Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu Adresa: Comuna Băbiciu, judeţul Olt. Tel.: 0732/750 171 Persoană de contact: Prună Violeta-Șef de centru. Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice prin menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o soluţioneze singură. Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu funcţionează în subordinea directă a directorului general adjunct în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte din cadrul DGASPC Olt. În vederea realizării atribuțiilor ce îi revin, Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu îndeplinește exclusiv funcția de execuție prin asigurarea mijloacelor umane și materiale necesare implementării politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice precum și prevenirea și combaterea marginalizării sociale a acestora.Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu are o capacitate de 12 locuri.
Principiile care stau la baza activității Căminului pentru persoane vârstnice Băbiciu sunt:
 • respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
 • asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
 • asigurarea dreptului de a alege;
 • abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
 • participarea persoanelor beneficiare;
 • cooperarea şi parteneriatul;
 • recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
 • abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
 • orientarea pe rezultate;
 • îmbunătăţirea continuă a calităţii;
 • combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.
În vederea realizării obiectivelor sale, Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:
 • asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului și în baza contractului încheiat cu acesta;
 • asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu temporar sau permanent, cu găzduire;
 • asigură cazarea, hrana, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor vârstnice asistate;
 • asigură asistența medicală curentă și de specialitate, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a persoanelor vârstnice asistate;
 • întocmeşte Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire pentru fiecare beneficiar;
 • asigură beneficiarilor protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
 • acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța persoanelor vârstnice;
 • dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale, instituții și cu alți reprezentanți ai societății civile, în conditiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;
 • asigură consiliere și informare atât familiilor cât și asistaților privind problematica socială;
 • intervine în combaterea și prevenirea instițutionalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;
 • asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;
 • întocmește proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității activității, potrivit politicilor și strategiilor naționale, județene și locale;
 • organizează activități de socializare în vederea relaționării beneficiarilor cu mediul exterior instituțiilor;
 • intervine în sensibilizarea comunității la nevoile specifice persoanelor vârstnice instituționalizate;
 • asigură respectarea standardelor și indicatorilor stabiliți de Ministerul Muncii,Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice;
 • promovează dezinstituționalizarea prin strategii specifice;
 • asigură posibilități de petrecere a timpului liber;
 • asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;
 • elaborează carta drepturilor specifica beneficiarilor – persoane vârstnice ;
 • instituie măsuri de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit dedroguri;
 • asigură paza și securitatea beneficiarilor.
Beneficiarii sunt persoanele vârstnice (care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege), care se găsesc într-una din următoarele situaţii:
 • necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
 • nu se poate gospodări singură;
 • este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie;
 • nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.
Accesul persoanelor vârstnice în cadrul căminului se face prin Dispoziţia directorului general al DGASPC Olt, în baza aprobării Comisiei de internare constituită la nivelul DGASPC Olt.

Részleteit

Település Băbiciu
Utca / házszám ---
Telefonszám +40732750171
Telefonszám ---
E-Mail ---
Alkategóriák Îngrijire persoane vârstnice, Asistenţă medicală, Asistenţă umanitară, Asistenţă socială
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com