Oldalunkon szereplő intézmények adatai ingyenesen elérhetőek

Idősek Otthona Közvetítő Iroda felhívja a kedves látogatói figyelmét, hogy az adatok folyamatosan frissítés alatt állnak!
Ha elhelyezésben szüksége van a közreműködésünkre és segítségünkre hívja az alábbi telefonszámot: 06 (90) 982-581*

MAGÁN otthonok

Kattintson a térképre (800 otthon feltöltése folyamatban)
Kérem nézzen vissza folyamatosan, vagy hívja munkatársunkat ...

ÖNKORMÁNYZATI / EGYHÁZI otthonok

Kattintson a térképre (800 otthon feltöltése folyamatban)
Kérem nézzen vissza folyamatosan, vagy hívja munkatársunkat ...

[Vissza] Megtekintések száma: 5501

10428 - KAPOSVÁR - LIGET IDŐSKORÚAK OTTHONA
 • Cím:  7400 Kaposvár, Vak Bottyán u. 1.
 • Ország:  Magyarország
 • Telefon:  82/321-973
 • email:  liget02@t-online.hu

10428 - KAPOSVÁR - LIGET IDŐSKORÚAK OTTHONA

visszajelzés az intézményről: semleges

(Kategóriák az elhelyezett idősek véleménye alapján:  semleges, jó, kiváló)

Tisztelt Látogatónk!

Ezúton szeretnénk megkérni Önt, hogy amennyiben ebben az otthonban kerülne sor Ön és/vagy kedves családtagjának elhelyezésére,kérjük,hogy amennyiben módjában áll az otthonnal kapcsolatos véleményét juttassa el az alábbi e-mail címre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Annak érdekében, hogy minél hitelesebb információval szolgálhassunk azok számára, akik az egyéni igényeiknek megfelelő legideálisabb idősek otthonát szeretnék kiválasztani! A személyes tapasztalat a leghitelesebb referencia. Segítsünk együtt a szép korosztálynak!

ÖNKORMÁNYZATI OTTHON: A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.

Teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése.

Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak.

Az intézmény bentlakásos elhelyezést nyújtó idősek otthona, melynek célja az időskorúak ellátása,gondozása, ápolása.

60 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. A településről fogadjuk az idős embereket. Bekerülés lehetősége a jogszabályokban foglaltak szerint. Pszichiátriai és szenvedélybeteget is fogadunk, ha az orvosi szakvélemény alapján felvehető gondozottnak.

web:http://www.szocionet-kaposvar.hu/

 

 • Általános adatok
 • Étkezés / ellátás
 • Település bemutatása
 • Szolgáltatások / Programok
 • Galéria

Helyszín

Somogy megye,Kaposvár

Étkezés / ellátás

- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend - Saját üzemi konyha van

Általános

60 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. A településről fogadjuk az idős embereket.

Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető

Varga Magdolna;Boda Csilla

 • napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető)
 • az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése)
 • napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal
 • egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését

egészségmegőrző programokon való részvétel

Kr.e. az V-IV. évezredben már lakott település volt. Kr.e. IV-III. században megjelentek a kelták. Kr.u. I. század elejétől - Pannónia provincia idején - a rómaiak által lakott terület volt. Szent István Király 1009-ben kiadott oklevelében szerepel a Copus (Kapos) elnevezés. 106l-ben Atha (Ottó) Somogyi ispán Kaposszentjakabon bencés apátságot alapított. A felszentelésen maga Salamon király és Géza herceg is részt vett. III. Béla 1192-ben kiadott oklevele is említi Kaposvárt. A XIV. század közepén a Rupoli család Újvár néven várat épít, amely először 1359-ben bukkan fel az oklevelekben. 1273. Vármegyegyűlés Kaposváron. 1372. László opuliai herceg nádori közgyűlést tart Kaposváron. 1555. A várat és a bencés monostort elfoglalják a törökök. Kaposvár később a törökök által szervezett nahije székhelye lesz. 1686. november 12-én a település felszabadul a török uralom alól. 1690. Kaposvár Eszterházy Pál herceg birtokába kerül, majd a hatalmas kiterjedésű kaposvári Eszterházy-uradalom birtokközpontjává válik. 1703. Kaposvár vásártartási jogot kap. l712. Eszterházy Pál herceg letelepedési engedély kiadásával segíti a település fejlődését. l715. A hódoltság utáni első vármegyei közgyűlés. Az első népiskola megalakulása, amely 1748-tól kőépületben talál új otthonra. 1750. Kaposvár a korábbi alkalomszerű gyűlésektől eltérően Somogy megye állandó székhelye és a megyegyűlések helyszíne lesz. 1773. Somogy, Zala és Veszprém vármegyék területére a Helytartótanács építészeti hivatalt létesít Kaposváron. l806. november 6. napján herceg Eszterházy Miklós által adományozott épületben megkezdi működését a négyosztályos gimnázium, amely 1817-től hat évfolyamon oktatja a diákokat. 1828-1832. között Török Ferenc tervei alapján felépül a klasszicista stílusú vármegyeháza. 1848. június 15-én Kaposvár rendezett tanácsú város, amely címétől a szabadságharc leverését követően megfosztják. Talán ennek is köszönhető, hogy az 1852. június 29-én a Kaposvárra érkező I. Ferenc József császárt fagyos némasággal fogadja a lakosság. 1866. március 6-án Roboz István szerkesztésében megjelenik a Somogy című hetilap. 1869. március 18-án Kossuth Lajost a kaposvári választókerületben országgyűlési képviselővé választják. Húsz évvel később Kossuth Lajos Kaposvár díszpolgára. 1869. Somssich Pál támogatásának köszönhetően nagygimnázium alakul, amely 1885-ben főgimnáziumként működik. 1871-ben kisdedóvoda, 1887-ben ipari tanonciskola alakul. 1881-ben polgári leányiskola, 1897-ben siketnéma intézet kezdi meg működését. Kaposvár iskolavárossá válik. 1872. augusztus 14-én átadják a Bátaszék - Kaposvár - Dombóvár - Zákány vasútvonalat. 1890-ig a város kapcsolódik a Budapest-Fiumei vasútvonalhoz. 1873. január 23. napján I. Ferenc Józseftől Kaposvár rendezett tanácsú városi rangot kap, mely napot máig a város napjaként ünnepeljük. 1893-tól 5 malom működik a városban. A századfordulóig műfestő és vegytisztítógyár, szalámigyár és serfőzde alakul. 1894. A Cukorgyár alapítása. 1895. szeptember 20-tól Németh István Kaposvár polgármestere, akinek több mint másfél évtizedes hivatali ideje alatt Kaposvár látványos fejlődésnek indul. Elkezdődik a városképet máig meghatározó modern infrastruktúra kiépítése. 1908-ra a város saját vízművel rendelkezik, sok utca szilárd burkolatot és közvilágítást kap. 1910-re a város lélekszáma 24.124 főre emelkedik. 1896. A Kaposvár - Fonyód közötti vasútvonal átadása. A XIX. század utolsó harmadában a megye vasúti és közúti közlekedési központja lesz Kaposvár. 1898. A főgimnázium új, kétemeletes épületbe költözik. A századforduló előtti és utáni évtizedekben Galimberti Sándor, Kunffy Lajos, Vaszary János, Rippl-Rónai József, Zichy Mihály munkásságának köszönhetően Kaposvár a magyar festészet egyik központja. 1904. március 15. Felavatják a Városháza épületét. Az építkezés Kopeczek György és Kertész Róbert tervei alapján 1902-ben kezdődik. A díszterem ablakainak üvegfestését a Parlament üvegfestéseit is megalkotó Roth Miksa műhelye készítette. 1904. A Somogyi Hírlap első megjelenését 1909-ben követi a Kaposvári Hírlap kiadása. 1911. Elkészül a szecessziós stílusú színházépület és a főtéren felavatják Kopits János által készített Kossuth-szobrot. Felsőkereskedelmi iskola alakul. 1912. A Kaposvári Szépítő Egyesület megalakulása. 1922. és 1944. között Kaposvári Vétek György polgármester munkássága fémjelzi a város fejlődését. 1923. A Rákóczi Sportklub megalakulása. 1929-ben Horthy park néven átadják a mai Berzsenyi parkot. l929. Kaposvár a korábbi rendezett tanácsú városi jogállásnak megfelelő megyei városi rangot kap. 1935. május 6. A korábbi egyesületi tárlatokat követően állandó múzeum nyílik Kaposváron. 1942. Kaposvár törvényhatósági jogú város, a korabeli legmagasabb fokú önkormányzattal rendelkező helyhatóság lesz. 1950-1975. közötti időszakban az iparfejlesztéssel jelentős változások következnek be a városban, a lakosság létszáma megkétszereződve 73 ezer főre nő. 1951-1952. A Kaposvári Textilművek felépítése. 1950-ben Kaposszentjakabot, 1970-ben Toponárt és Kaposfüredet, 1973-ban Töröcskét csatolják a város közigazgatási területéhez. 1961. A meglapított mezőgazdasági felsőtechnikum a 70-es évektől főiskolaként, majd egyetemi karként működik. 1974. A Zselic és a Somogy Áruház segíti a megye ellátását. 1975. Az 1950-ben alapított Tanítóképző Intézet Tanítóképző Főiskolává alakul. 1987. Az első kaposvári sétálóutca átadása. 1990. Kaposvár december l-től megyei jogú város. 1992. Az első Kaposvári Tavaszi Fesztivál megrendezése. 1993. május 30-án II. János Pál pápa Hungarorum gens kezdetű konstituciojával több megye területére megalakítja a Kaposvári Egyházmegyét, Kaposvár római katolikus püspökség székhelye lesz. 2000. január 1. A Kaposvár Egyetem alapítása.

Az intézménybe beköltöző, ugyanazt az életvitelt folytathatja, mint amit korábban megszokott, azzal a különbséggel, hogy itt segítünk megoldani azokat a problémákat, melyek lakhelyén élve esetleg nehézséget jelentettek. Az intézmény által nyújtott összes szolgáltatással igyekszünk lakóink maximális kényelmét szolgálni, minden igényének és szükségletének eleget tenni.

Az igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolása-gondozása mellett biztosítjuk szükség szerint a foglalkoztatást, szabadidő hasznos eltöltését, mentális, szociális támogatást.

A mentálhigiénés ellátás a személyre szóló gondozási tervek alapján történik, igazodva az egyén igényeihez, képességeihez.

Az intézmény feladatai és tevékenysége: az otthon lakóinak magas színvonalú egyéni gondozása, koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő, korszerű alap-és szakorvosi,fizikai egészségügyi-és hasznos tevékenység megszervezése,foglalkoztatás,gyógyszer-és gyógyászati segédeszközökkel való ellátása.

Az intézményben megünnepeljük az ellátottak születésnapját, a társadalmi ünnepeket és megtartjuk az egyházi ünnepeket is.

Szakosodás:

Demens/Alzheimeres betegápolás

Parkinson-kóros betegápolás

Magas vérnyomásos betegápolás

Diabéteszes betegápolás

Mozgásszervi betegápolás

Intenzív ápolás

24 órás ügyelet

Színterápia

Idősek Klubja (nem bentlakásos napközi otthon) van.

egyéb ÖNKORMÁNYZATI és EGYHÁZI otthonok