Oldalunkon szereplő intézmények adatai ingyenesen elérhetőek

Idősek Otthona Közvetítő Iroda felhívja a kedves látogatói figyelmét, hogy az adatok folyamatosan frissítés alatt állnak!
Ha elhelyezésben szüksége van a közreműködésünkre és segítségünkre hívja az alábbi telefonszámot: 06 (90) 982-581*

MAGÁN otthonok

Kattintson a térképre (800 otthon feltöltése folyamatban)
Kérem nézzen vissza folyamatosan, vagy hívja munkatársunkat ...

ÖNKORMÁNYZATI / EGYHÁZI otthonok

Kattintson a térképre (800 otthon feltöltése folyamatban)
Kérem nézzen vissza folyamatosan, vagy hívja munkatársunkat ...

[Vissza] Megtekintések száma: 6722

10580-BUDAPEST-EMPÁTIA GONDOZÓHÁZ
  • Cím:  1135 Budapest Kerekes u. 12-20.
  • Ország:  Magyarország
  • Telefon:  06 1 359 6018
  • email:  expeditus@dunaweb.hu

10580-BUDAPEST-EMPÁTIA GONDOZÓHÁZ

visszajelzés az intézményről: semleges

Tisztelt Látogatónk!

Ezúton szeretnénk megkérni Önt, hogy amennyiben ebben az otthonban kerülne sor Ön és/vagy kedves családtagjának elhelyezésére,kérjük, hogy amennyiben módjában áll az otthonnal kapcsolatos véleményét juttassa el az alábbi e-mail címre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Annak érdekében, hogy minél hitelesebb információval szolgálhassunk azok számára, akik az egyéni igényeiknek megfelelő legideálisabb idősek otthonát szeretnék kiválasztani! A személyes tapasztalat a leghitelesebb referencia. Segítsünk együtt a szép korosztálynak!

ÁTMENETI ELHELYEZÉST BIZTOSÍTÓ IDŐSEK OTTHONA: A személyes gondoskodást nyújtó átmeneti intézményi szolgáltatást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére.

Elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a gondozását, ápolását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést már nem igényel, de állapotuk miatt önellátási képességük átmenetileg, vagy tartósan hiányzik, otthoni ellátásuk családi, vagy önkormányzati segítséggel sem oldható meg.

Gondozóházunkba olyan 18. életévét betöltött személy is bekerülhet, aki betegségéből adódó állapota miatt önmagáról gondoskodni nem képes.

A szociális ellátás keretein belül, a házi ápolás fejlesztése mellett, továbbra is szükséges az átfogó, folyamatos 24 órás, bentlakásos szociális ellátás biztosítása. Gondozottjaink 70-75%-át közvetlenül az egészségügyi ellátásból, kórházaktól vesszük át, ezért a gondozás mellett komoly súlyt kell fektetnünk az egészségügyi ellátásra is. Az elmúlt években észleltük, hogy az intézményünkbe kerülő idős emberek egyre több krónikus megbetegedésben szenvednek. Állapotuk minőségileg egyre romlik. Életvitelük megőrzéséhez egyre több aktív segítséget és egészségügyi ellátást igényelnek. Sokszor olyan mértékben, amit családjuk, vagy a területi szociális ellátás sem fizikálisan, sem szakmailag nem tud biztosítani. Nehezítik a helyzetet a beteg hajléktalanok, valamint a hivatásos gondnokokra bízottak ellátási gondjai.

  • Általános adatok
  • Elhelyezés / férőhely
  • Étkezés / ellátás
  • Település bemutatása
  • Szolgáltatások / Programok
  • Galéria

Helyszín

Budapest,XIII. kerület

Elhelyezés / férőhely

3 ágyas, hideg-melegvizes mosdóval felszerelt szobákban. Egyösszegű befizetés NINCS. Napidíjas elszámolású rendszerben működünk.

Étkezés / ellátás

Napi háromszori étkezés, amiből egy, de többnyire két alkalommal biztosít főtt ételt

Általános

A szociális ellátás kiterjed a magyar állampolgárokra, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. Az ellátás igénybevétele önkéntes.

Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető

Nagy Imréné

Az elhelyezés 3 ágyas, hideg-melegvizes mosdóval felszerelt szobákban történik.

Élelmezési tevékenység - keretében biztosítjuk a napi háromszori étkezést, amiből egy, de többnyire két alkalommal biztosítunk főtt ételt. Ezen belül, igény szerint a megfelelő diétás étkeztetést, vagy akár – pl. cukorbetegségnél, emésztési zavaroknál – hat-, nyolcszori étkezés is megoldott.

Az étkeztetések törvényi előírásainak megfelelő beltartalmi és változatossági követelményeket dietetikus szakmunkatárs biztosítja. A tevékenység pontos menetét az élelmezéstechnológiai leírás tartalmazza. A beszállítói kör HACCP minősítéssel rendelkezik. Saját HACCP rendszerünk a tervszerű fejlesztést követően, 100%.-os készenlétű.

Gondozási tevékenység - önálló életvitelre átmenetileg, vagy tartósan alkalmatlan gondozottjainknál. Öltöztetés, ágyazás, fürdetés, élelmezés, gyógyszerek bevétele, takarítás és minden egyéb, ami az életviteli komfort érzés megteremtéséhez szükséges gondozási szinten. Folyamatos, 24 órás ellátási formában.

Egészségügyi ellátás - akiknél, erre szükség van. Tekintettel arra, hogy gondozottjaink átlagos életkora az utóbbi években tartósan 70-80 év körül van, az egészségügyi ellátás szükségessége erősen felértékelődött. A halmozottan fellelhető geriátriai, keringési és mozgásrendszert érintő kóros állapotok miatt, szinte minden gondozottunk napi orvosi és egészségügyi ellátást igényel. A feladatot 2 belgyógyász szakorvos, 1 pszichiáter szakorvos és 1 sebész-traumatológus szakorvos látja el. Amennyiben szükséges, kórházi és konziliárusi kapcsolataink révén a gondozottakat egyéb szakellátásra juttatjuk el.

Minden szükséges gyógyszert a szakorvosi javaslatok és receptek alapján, az intézmény szerez be saját költségén.

Budapest XIII. kerülete Budapest főváros egyik kerülete a pesti oldalon. Az Angyalföld, Újlipótváros, Vizafogó városrészekből, a Margit-szigetből és a Népsziget déli részéből álló kerület a 19. század végéig jórészt vidékies jellegű kültelek volt, a század végén és a 20. század elején végbemenő gyors fejlődés azután a 20. századi Magyarország egyik legfontosabb gépipari központjává változtatta. A rendszerváltás után az ipar háttérbe szorulásával a jó közlekedésnek is köszönhetően viszonylag gyorsan a kereskedelem és szolgáltatás vette át a vezető szerepet, és mára a főváros egyik leggyorsabban fejlődő kerületévé vált. A kerülethez tartozó Margit-sziget és Újlipótváros déli részének századeleji építészete jelentős turisztikai vonzerőt jelent, a kerület középső régiójában pedig közintézmények sora rendezte be székhelyét. A XIII. kerületet 1938-ban hozták létre az 1930. évi XVIII. törvénycikk értelmében az V. és a VI. kerületeknek a Dráva utcától és a Dózsa György úttól északra, illetve a váci vasútvonaltól nyugatra fekvő részeiből. Az új városrészt a kormányzó feleségéről Magdolnavárosnak nevezték el. A második világháború alatt a területen megerősödtek a munkásmozgalmak és 1944, a nyilas hatalomátvétel után felerősödött az ellenállás. A fővárosban megalakult több, mint 30 ellenállási csoportból Angyalföldre is jutott, az itteni egység október 18-án alakult meg Gidófalvy Lajos főhadnagy vezetésével a Vilmos laktanyában, emellett több kisebb ellenálló csapat tevékenykedett a nyilas uralom alatt. Fő feladatuk a szabotázs, katonaszökevények segítése és az üzemi felszerelés elhurcolásának, megsemmisítésének megakadályozása. Az üldözött zsidóság jó része az újlipótvárosi „védett házakban” lakott, az ő megmentésük érdekében tett erőfeszítésének elismeréseként Raoul Wallenberg svéd diplomatáról utcát neveztek el a városrészben és emlékmű is őrzi emlékét a Szent István parkban. Ángel Sanz-Briz és Giorgio Perlasca érdemeit emléktáblák örökítik meg, melyek a Szent István park déli végében, az egykor nemzetközileg védett gettón belül spanyol oltalom alatt állott ház falán láthatók. 1950-ben a XIII. kerülethez csatolták az V. kerületnek a Szent István körút és a Dráva utca közé eső részét (Újlipótvárost), valamint a VI. kerület egy részét (a Váci úttól keletre és a Dózsa György úttól délre fekvő terület), továbbá a Margit-szigetet a III. kerülettől. Ezzel egy időben megalakultak a kerületi tanácsok is Budapest-szerte, így a XIII. kerületben is. Az első kerületi tanács 101 fővel alakult meg, és 15 fős végrehajtó bizottságot (vb) választott, amelynek élére Werlein Ferenc került. Az egyesítés sokáig problémás volt, az angyalföldi és az újlipótvárosi lakosság nehezen emelkedett felül a városrészek eltérő felődéséből fakadó különbségeken. Angyalföldet az 1956-os forradalom során elkerülték a nagyszabású harcok, a városrész jóval kisebb pusztítást szenvedett el, mint egyes belső, jobban érintett kerületek. Az 50-es évek végétől megindult a lakótelepépítés a nagyarányú bevándorlás kezelése és a még mindig rossz körülmények között élő munkások helyzetének javítása érdekében. Több lépcsőben, az 1980-as évek végéig épültek panelépületek, például a Tahi úti, Árpád hídi, Gidófalvy utcai Béke-Tatai úti lakótelepeken. A motorizáció előrehaladtával a kerület útjai is egyre nagyobb forgalmat eresztettek át. Az Árpád hídi megnövekedett forgalom megkövetelte a híd kétszer három sávosra bővítését, amire 1980 és 84 között került sor. A kerület közlekedésének nagy lökést adott, mikor 1984-ben az észak-déli metró elérte az Élmunkás (ma Lehel) teret, még inkább, mikor megnyitották az Újpest Központig terjedő szakaszt is.

Rehabilitációs tevékenység - a gondozási és egészségügyi tevékenység szerves kiegészítéseként működik és két lényeges ágra oszlik.
- A betegségek során, vagy azok lezajlása utáni rehabilitációra – mozgásterápiás tevékenység.
- Életmód rehabilitáció során végzett mentálhigiénikusi tevékenységre.

Mentálhigiénikusi tevékenység - az életmódi rehabilitáción kívül magában foglalja a gondozottak intézményi felvételét segítő beilleszkedést, hozzátartozókkal való kapcsolattartást, szabad vallásgyakorlat segítését, gondozotti érdekképviseleti fórum tevékenységében aktív részvétel, valamint fő feladatuk közé tartozik a gondozotti és betegjogok gyakorlati érvényesítése.

egyéb MAGÁN otthonok